Svoz uhradí radnice z místního poplatku za komunální odpad, který pro rok 2019 zůstává nezměněný. Vytříděný bioodpad odvezou pracovníci svozové firmy přímo od domu jednou za dva týdny v létě, v zimě jednou za měsíc.