Kolekce materiálově i názorově rozličných děl se představila již na veřejných prostranstvích měst, v zahradách a parcích ve Francii, ale také v Kanadě, USA, severní Africe či Německu. Domácí umělce zastupují korouhvičky Michala Burdy, Petra Císařovského a Františka Svátka. Zahraničí reprezentují díla francouzských, německých, švýcarských, amerických či italských umělců. Unikátní výstava, jediná v České republice, je k vidění v srpnu denně mimo pondělí od devíti do šesti hodin odpoledne. Na hradě zůstanou korouhvičky až do října.