„Mezi nepatrný vzorek zástupců nečeských národností patřilo několik manželek novoměstských obyvatel, k německé národnosti se hlásili dva zaměstnanci velkostatku, okresní četnický strážmistr a jeden brněnský Němec dlící v době sčítání jako host v Hotelu Německý,“ připomněla ve svém Historickém kalendáři Nového Města na Moravě autorská dvojice Vít Křesadlo a Miroslav Kružík.

Tehdejší sčítání bylo zajímavé mimo jiné tím, že šlo o první evidenci obyvatel v nově vzniklé Československé republice. V 349 novomětských domech bylo napočítáno celkem 2 452 lidí, což bylo o 183 méně, než kolik jich bylo zaevidováno před desíti lety. „Z uvedeného množství jest 1 156 mužů a 1 296 žen,“ psaly dobové noviny, Horácké listy.

2442 Novoměšťanů se hlásilo k české národnosti. „Dle náboženství 1 979 katolíků římských, 34 vyznání českobratrsko-evangelického, 59 bez vyznání, 49 československých katolíků, 21 židů a 4 pravoslavní,“ pokračovaly Horácké listy.

Kromě Čechů, se v Novém Městě na Moravě tehdy nacházeli Němci, Rusové a jedna Slovinka. A také jeden „host“ novoměstské šatlavy. „Rus Teodor Lazarov. Francouzská národnost byla uvedena u jednoho studenta novoměstské reálky, rodáka z Belgie,“ dodali Vít Křesadlo a Miroslav Kružík.

Sčítání lidu 2021

- začne v sobotu 27. března

- s ohledem na epidemickou situaci bude primárně připravováno online

- bezpečné sčítání proběhne na webu www.scitani.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace

Ne všude se ale sčítání lidu uskutečnilo v klidu a v pohodě. Poněkud výbušnější atmosféru zaznamenali ve městech s vyšším počtem obyvatel německé národnosti. „Němci tam prováděli soukromé sčítání lidu, jež je zakázáno. Do Znojma přijelo na pomoc množství vídeňských Němců. Část jich byla zatčena. Následkem výtržností z toho povstalých byla znojemská policie jako nespolehlivá suspendována. Starostové některých severomoravských německých měst jsou potrestáni pokutami a vězením za neoprávněné provádění sčítání,“ zveřejnily Horácké listy.

I po sto letech se v České republice uskuteční sčítání lidu. Začne v sobotu 27. března. „Již více než sto padesát let se veřejná správa spoléhá na údaje ze sčítání lidu, které se v moderní historii Československa a později České republiky koná každých deset let. Tato perioda je považována za přijatelné období na to, aby se shromážděná data dala využívat nejen pro tvorbu statistik, ale i při rozhodování o budoucnosti a lepším životě obyvatel i v tom nejmenším územním celku,“ řekla Jolana Voldánová, mluvčí Sčítání 2021.

„Sčítání přináší unikátní informace za nejmenší územní celky jako jsou části obcí a měst. Kam nejčastěji dojíždíme za prací? Najdeme na Vysočině více domácností jednotlivců na vesnici či ve městech? To je jenom krátký výčet otázek, na které nám odpoví sčítání v roce 2021,“ dodala ředitelka Krajské správy Českého statistického ústavu v Jihlavě Jitka Číhalová.