„Ve Znojmě se zápisy uskuteční na šesti vybraných spádových školách, a to v ulicích Klášterní, Mládeže, Pražská a také v Příměticích, na náměstí Republiky a Václavském náměstí. Školy se otevřou od osmi do jedenácti hodin dopoledne,“ informují znojemští úředníci na webu Znojma.

Rozdělení dětí do jednotlivých škol má město naplánováno z vytvořených spádových obvodů podle trvalého bydliště dítěte. „Vytvořením spádových obvodů, ale nikdo nebrání rodičům, aby si vybrali pro své dítě školu jinou. Může se ale stát, že na jiné škole rodiče neuspějí. Důvodem, kvůli kterému by škola dítě nepřijala bývá zejména kapacita, kdy při navýšení počtu žáků nemůže škola zajistit hygienické požadavky na prostory a provoz školy,“ informuje server.

Zdravotně postižení žáci mají ustanovenou jako spádovou základní školu J. Mareše v Klášterní ulici. „Děti, které pocházející ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, a děti s odkladem povinné školní docházky mohou využít před nástupem do první třídy přípravnou třídu v základní škole na Václavském náměstí nebo na odloučeném pracovišti Jubilejní park ve Znojmě,“ informuje server.

K zápisu se dostaví i děti, které měly ve školním roce 2011 až 2012 odklad.