Vodáci vidí hlavní problém v tom, že nikdy předem neví, jak na tom řeka pod Krhovicemi bude. „Jednou je voda báječná, podruhé přivezeme lodě pod Krhovicemi a je tam stěží minimální předepsaný průtok 0,6 kubíku,“ posteskl si šéf znojemských vodáků David Gros.

Všem by podle něj pomohlo, kdyby správci závlah přesněji předávali informace Povodí. „Chápu, že mohou mít v danou chvíli od zemědělců vyšší požadavky než očekávali, ale měli by zvýšený odběr včas hlásit, aby Povodí mohlo reagovat,“ uvažoval Gros.

Ředitel Závlah Dyjákovice Jaroslav Benda zdůraznil, že s Povodím jeho firma spolupracuje výborně. „Odběry hlásíme každý týden, když je třeba, jednáme o navýšení. Problém je, že vody zkrátka není dost. Už nyní nemůžeme vždy hned vyhovět všem zemědělcům. Ti vodu potřebují, protože když ji nemají, cítí to na sklizni,“ poukázal ředitel Benda.

David Gros a jeho přátelé ze znojemského vodáckého oddílu vodáckého oddílu měsíc cestovali po řekách a horách Nového Zélandu. Foto: archiv Davida Grose
Vodáci pluli po řekách země Pána prstenů

Podle něj dřív vodáci jezdívali právě do Krhovic. „Nemohu za to, že teď chtějí jezdit až na Nové Mlýny. Ve Vranově ani v Dyji prostě není neomezené množství vody. A to před sebou ještě máme srpen,“ argumentoval Benda

Vodáci vyhledávají úsek řeky pod Krhovicemi právě proto, že mezi Krhovicemi a Hevlínem řeka protéká přírodními meandry. „Patří k vůbec nejhezčím, jaké v republice máme. Při velmi nízkém stavu vody ale zejména mezi Krhovicemi a Hrádkem vznikají krátké mělčiny, přes které musíme lodi co pár set metrů přetahovat,“ vysvětloval Gros komplikace.

Kolemjdoucí na Horním náměstí nově svlaží rozprašovače vodní mlhy.
Vodní stěna osvěží. Z truhlíků na Horním náměstí a u rotundy trčí mlžítka

Správci řeky z Povodí Moravy upozorňují, že musí při nakládání s vodou přihlížet k dlouhodobému suchu. „Jižní Morava patří k suchem nejvíce postiženým oblastem v republice. Průtoky na všech tocích, včetně přítoků do přehrad, klesají. A my v současné době nevíme, jak se bude situace vyvíjet až do podzimu,“ poukázal mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař s tím, že vodohospodáři jednají i s vodáky a snaží se jim dle možností vyhovět.

Poukázal ovšem, že Vranovská přehrada je určená především pro zásobování pitnou vodou a pro závlahy. A u Krhovic je na Dyji důležitá vodní křižovatka. Odbočuje z ní jednak Mlýnský náhon, jednak závlahový kanál. „Do náhonu musíme pouštět podle mezinárodních smluv 2,2 kubíku za vteřinu. Další až dva kubíky pouštíme do závlahového kanálu. Řekou přitom musí protékat alespoň 0,6 kubíku,“ vypočítal Chmelař.

Demolice budovy bývalého Prehistoric parku na chvalovické návsi za farním kostelem svaté Markéty.
Prehistorická zvířata nahradí zeleň a odpočinek. Jednají o nové podobě návsi

Jak dodal, vodohospodáři se přitom musí vypořádat s tím, že pod znojemskou přehradou řekou teče obvykle kolem pěti kubíků, zatímco přítok do Vranovské přehrady se pohybuje do půldruhého kubíku.