Podle místostarostky Citonic Marie Hanákové rybník opravy nezbytně potřebuje. „Jednak jsme ho už dlouho neodbahňovali a jednak je v havarijním stavu. Břeh se tam bortí a kvůli velkému nánosu bahna dochází i k úhynu ryb," potvrdila Deníku Rovnost Hanáková.

Představitelé obce nyní vybírají dodavatele stavby. „Zatím je vše otevřené. Díváme se samozřejmě na peníze. Ve výzvě na podání nabídky na zakázku hovoříme o předpokládané hodnotě zakázky na opravy kolem dvou milionů korun. Patnáctého října máme naplánovaný výlov. Odbahnění bychom chtěli začít dělat ještě letos," dodala Hanáková. Základním kritériem je podle zveřejněné výzvy nejnižší nabídková cena.

O něco složitější oříšek řeší vedení příhraniční obce Podmolí. Také tam již delší dobu uvažují o opravě místního rybníku, který vznikl z bývalé požární nádrže. „nyní jsme ve fázi zpracování projektu, který by měl být hotový už příští měsíc," potvrdil nový starosta Podmolí František Škrabana, který na postu prvního muže obce nedávno vystřídal Josefa Frélicha.

V Podmolí by se mohlo opravovat příští rok. „Jsme totiž vázáni podmínkami Národního parku Podyjí, které jasně říká, že opravy musíme udělat v období vegetačního klidu. Nevím, jestli bychom to do konce března stihli udělat," naznačil Škrabana.

Vedení obce nyní čeká na výzvu ministerstva zemědělství kvůli dotaci. „Ta by měla přijít koncem roku. Nemůžu totiž vyloučit, že hrubý odhad prací kolem dvou a půl milionu korun bude konečná suma. Je to totiž cena, která nepočítá s tím, že by netěsnila hráz. Jinak by cena mohla být klidně také o jeden milion vyšší. Obávám se, že hráz budeme muset udělat také," vypočetl starosta Podmolí s tím, že by obci výrazně pomohla právě dotace.

Roční rozpočet Podmolí je totiž jeden a půl milionu korun a opravy jsou pro obecní pokladnu značnou zátěží.

Také ostatní vesnice se snaží o své rybníky pečovat. Před časem se rozhodli obnovit a vyčistit rybník ve Vratěníně. „Rybník byl zanesený bahnem a voda již byla nepříjemně cítit. Nyní se kvalita vody výrazně zlepšila. Vytvořili jsme i dvě tůně a místo, kde roste palach a hnízdí vodní ptactvo. Celá obnova přišla na šest s půl milionu, podstatnou část zaplatily dotace," sdělil již dříve vratěnínský starosta Martin Kincl.

Loni získaly zcela nové rybníčky také Suchohrdly. Pod hřbitovem vyrostly tři nové vodní plochy. První tůň je určená pro obojživelníky a další vodní živočichy. Na ni navazuje mokřad, který slouží jako filtrace. Poslední nádrž má již čistou.