„Průvodem po obci, chceme poprosit o požehnání pro naše domy, obec, církevní i světské hodnostáře,“ řekl hradištský probošt Josef Hudec. Monstrance pod baldachýnem je nesena k celkem čtyřem zastavením. Každé je věnováno jednomu z apoštolu. Na nich se také říkají předepsané modlitby. Před průvodem šly celou dobu družičky, které pod nohy kněze rozhazují květy růží jako výraz úcty k proměněné hostii.

Svátek se tradičně slaví i ve velkých městech. Věřící procházejí mezi jednotlivými kostely. Ve Znojmě se sešli v Husových sadech. Průvod prošel i Miroslaví. Tradici přerušila jen čtyřicetiletá vláda komunismu.