„Metoda je to sice pracnější, než navezení klasického kamenného valu, na druhou stranu ale levnější. V přírodě navíc působí přirozeněji. S podobným, ještě původním zajištěním břehů se dosud na některých místech řeky můžeme setkat,“ řekl vedoucí závodu Dyje Stanislav Hába.

Pracovníci Povodí budou zpevňovat zhruba dvě stě metrů břehu. „Nejprve jsme do dna zarazili pomocí mechanizace kůly, pak připravíme vrbové pruty, které se mezi kůly zapletou. Toto řešení není navždy. Věřím ale, že nás přežije,“ dodal Hába.

Vodohospodáři už stejné řešení použili vloni na podzim, když vrbovými pruty zpevnili břeh náhonu u vodního mlýna ve Slupi. „Po dohodě s Technickým muzeem v Brně jsme využili dnes málo používanou úpravu, a sice použití vrbových plůtků, což v souvislosti s historickou stavbou působí mnohem přirozeněji něž klasické použití záhozového kamene,“ uvedla tehdy mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.