V těchto dnech získávají konečné obrysy grafické návrhy na zhotovení placek. „Oslovil nás sponzor a nabídl, že placky zdarma zhotoví, v prodeji za padesát nebo sto korun by měly být do čtrnácti dnů. Nabízet je pak budou například členové Okrašlovacího spolku nebo Umění do Znojma," vysvětlil Jiří Ludvík.

Architekti nabídli před časem řešení v podobě rozšíření chodníku a na něm položeného skleněného průzoru „Sklo, které by uneslo dopravní zatížení, by navýšilo cenu v řádu statisíců," vysvětlil ale svůj zamítavý postoj na posledním zastupitelstvu starosta města Vlastimil Gabrhel.

Argumenty města, že by po skleněné desce jezdily těžké vozy, jsou ale liché. Historická cisterna totiž leží v rozšířeném chodníku, nikoliv pod silnicí. Nelze tak mluvit o dopravním zatížení.

Nákupem placek dají lidé najevo, že cisternu prezentovat chtějí. „Nejde o politickou záležitost, ale chceme dělat věci, které prospějí Znojmu," dodal Ludvík.

Jeho názory sdílí i nový předseda strategického výboru Karel Podzimek. „Nález by měl být prezentovaný tak, aby jej lidé viděli. Shromáždil jsme i vyjádření z jiných měst, na kterých se lze poučit. Víme, že bude potřeba osvětlení a odvětrání celého prostoru," vysvětlil Podzimek s tím, že nyní hodlá oslovit projektanty, aby zjistil, jak nákladná skleněná deska bude. „Vím, že odbor investic není takovému způsobu prezentace příliš nakloněný. Považuji za důležité, ukázat cisternu lidem tak, aby to mělo nějaký význam. Hodláme se problému věnovat na naší nejbližší schůzi," zakončil úvahy Podzimek.

Jak šéf strategického výboru doplnil, důležitá bude konečná shoda napříč politickým spektrem.

Vybrané peníze z prodeje placek půjdou přes účet festivalu Hudba Znojmo. „Chceme, aby vše bylo transparentní a bylo zřejmé, kolik peněz jsme vybrali," dodal Ludvík, který je také prezidentem hudebního festivalu Hudba Znojmo.

Na výsledek celé akce je také zvědavý archeolog David Humpola. „Prezentace je jedna z věcí, kvůli které naši vědeckou práci děláme. Prodej placek je zajímavý tah a počkám, jak vše dopadne," podotkl archeolog.

S povděkem přijal zprávy o aktivitě na lepší osudy cisterny historik Jiří Kacetl. „Jsem rád, že zveřejnění záměru na lepší prezentaci má takovou odezvu. Je dobře, že lidi zaujala a chtějí jít myšlence naproti," pochválil Kacetl.

Cisterna na vodu je vytesaná do skály a ve středověku sloužila jako zásobárna vody. Patří mezi největší svého druhu na Moravě a souvisí patrně s nejstarším městským vodovodem, který je písemně doložen již v patnáctém století.