Podle ředitele školy Zdeňka Mikuliče učebny škola nezbytně potřebuje. „Letos zde máme dvě třídy, které navíc využíváme ráno a odpoledne pro školní družinu," přiblížil ředitel školy.

Radnice pod vedením Petra Nezvedy měla v plánu budovu zbourat bez jakékoli náhrady. Ke změně došlo po volbách 2010, kdy zastupitelé usnesení svých předchůdců zrušili. „V roce 2011 Sdružení rodičů školy oslovilo profesora Girsu z ČVUT Praha o pomoc při rekonstrukci budovy. O rok později vzniklo šest návrhů, " přiblížil Mikulič s tím, že město se přiklonilo k jedné z variant a zadalo zpracování studie, kterou profesor Girsa předložil roku 2013. „Nyní je jasné, že budova zůstane v používání školy. Město řeší, zda ji opraví nebo využije zpracovaných studií a návrhů. Podle mých informací je důležitá nejen cena, ale i vhodnost navrhovaných úprav," připomněl Mikulič.

Mluvčí města Zuzana Pastrňáková potvrdila, že prostory zůstávají škole. „Budovu nadále využívá Základní škola náměstí Republiky pro své učebny. O jiném využití, stejně jako o případné rekonstrukci, dosud město nerozhodlo. Věc projednaly příslušné komise a připravují se podklady pro rozhodnutí rady města," přiblížila Pastrňáková.

Škola v Dolním parku měla před časem ustoupit přírodnímu amfiteátru. Radnice ji hodlala zbourat kvůli nevyhovujícím hygienickým podmínkám a vysokým provozním nákladům. „Škola s ohledem na provoz budovu potřebuje, ta čeká již dlouhé roky na rekonstrukci. Navíc obnova parku se brzy dotkne míst, kde stojí naše budova. Takže řešení bude muset přijít," doplnil ředitel základní školy.

Jak doplnil, jakékoli větší opravy jsou žádoucí v letních měsících. Jinak bude škola společně s městem hledat pro dvě třídy náhradní prostory či krátkodobý pronájem.

Historie nynějších učeben sahá k až počátkům devatenáctého století. „Přesné datum, kdy budovu postavili, neznáme. Jisté ale je, že stála již roku 1824," přiblížil šéf Okrašlovacího spolku Otto Bouda, který se historií domů ve Znojmě dlouhodobě a detailně zabývá.

Na místě býval dříve zastřešený kolotoč. „Zastřešené atrakce pro děti byly tehdy obvyklé a stály i v jiných městech. Postupně kolotoč změnil své využití a po přebudování domek sloužil jako výstavní prostory," připomněl Bouda.

Již za první republiky zde fungovala mateřská školka a a od té doby se již učebny zasazené v zeleni ozývaly dětskými hlasy. „Nepříliš povedené přestavby se prostory dočkaly za minulého režimu. Do parku se nyní příliš nehodí a nezapadají tam," doplnil Otto Bouda s tím, že městský park je cenná věc a k pozemkům by nikdo neměl přistupovat jako ke stavebním parcelám.