Před časem měli možnost podívat se do části labyrintu pod rodinnými domy nedaleko hasičské zbrojnice. „Podle charakteru podzemního systému chodeb a komor můžeme naše podzemí označit jako loch. Lidé je hloubili ve středověku a raném novověku a sloužily jako skrýše během válečných pohrom," vysvětlili badatelé.

Ke vstupu do podzemí využil Bronislav Gruna propad na dně výkopu kanalizační přípojky k domu číslo 49. Nalezl úzké chodby, které ústily do tří komor. Další spojovací chodba již byla zaplavená a je pravděpodobné, že podzemí prostory pokračují i pod sousední dům. V minulosti se mohlo jednat o jednu usedlost. „K časovému zařazení nám pomohl nález zlomků keramiky a také téměř celé nádoby, které datujeme do patnáctého století," naznačila Eva Grunová, která je vystudovanou historičkou.

Všechny nálezy putovaly do Ústavu archeologické a památkové péče. „Nyní všechny nálezy, které souvisí s budováním kanalizace v Petrovicích, zpracováváme. Část z nich jsme již zdokumentovali. K dataci odkrytého podzemí se nemohu vyjádřit, dokud není výzkum dokončený," poznamenal archeolog David Humpola.

Podle petrovické starostky Ireny Záviškové se podobný nález dal očekávat. „Jen jsem trnula, aby se dělníkům na bagru nic nestalo. Nakonec vše dobře dopadlo a na podzemí narazili při budování domovní přípojky," netajila úlevu Závišková. Jak doplnila, v polovině příštího týdne ji čeká schůzka se silničáři. Měli by společně dojít k řešení, jak silnici, která vede nad chodbou, zpevnit.

Petrovičtí své podzemí patrně nezpřístupní. Důvodem je kromě finanční náročnosti také fakt, že vede pod rodinnými domy.

Před lety odhalilo budování kanalizace podzemí labyrint v Přeskačích. Před šesti lety jej obec zpřístupnila turistům a každoročně si do vsi najde cestu na tisíc návštěvníků. Čtyřicet metrů dlouhé podzemí tvoří tři kruhové místnosti a součástí je i budova s archeologickou expozicí. „Viděli jsme to jako zajímavost. Podzemí bylo z velké části zachovalé a dokázali jsme je vyčistit svépomocí," naznačil místostarosta Přeskačí Jiří Němec s tím, že se jim podařilo sehnat čtyřistatisícové dotace a stejná částka putovala z obecního rozpočtu. Peníze sloužily zejména na vybudování vstupu s archeologickou expozicí.