Jejich třídy po zrušení školy krajem převzala miroslavská základní škola. O novém využití budovy nyní jednají zástupci města a domu dětí.
„Bývalá škola se prakticky nedá upravit a využít pro žádný jiný účel než pro školní nebo mimoškolní aktivity. Diskuse s ředitelem domu dětí je na dobré cestě. Ve škole ještě musíme dokončit stěhování vybavení tříd na základní školu a provést potřebné technické úpravy, “ sdělil starosta Miroslavi Augustin Forman.

Zájem o budovu potvrdil i ředitel domu dětí Miroslav Růžička.
„Objekt, ve kterém sídlíme nyní, je už nevyhovující, stěhování je proto pro nás příznivá varianta. S městem nyní musíme dojednat různé praktické záležitosti a také finanční stránku věci, abychom nový objekt provozně zvládli,“ řekl ředitel.

Kroužky a další činnosti domu dětí podle jeho odhadu mohou v bývalé škole naplno fungovat od nového školního roku. „Jsem realista. Vedle samotného stěhování nás čeká všelijaké úřadování spojené se změnou sídla a to jsou záležitosti, které vyžadují svůj čas,“ poznamenal ředitel Růžička.