Téměř neřešitelná je situace pro žadatele například ve Znojmě. „V prvním kole nám odbor památkové péče žádost zamítl na základě zamítavého stanoviska Národního památkového ústavu. Podali jsme odvolání s odkazem na dřívější stavební úpravy domu, které památkáři povolili i na jinde už uskutečněné instalace,“ potvrdili manželé Hana a Daniel Smolovi.

Jejich dům přitom není kulturní památkou a nenachází se ani v památkově chráněné rezervaci, pouze v mírnějším ochranném pásmu v Koželužské ulici ve Znojmě. Podle památkářů by ale dvaadvacet solárních panelů narušilo celkový pohled na historickou zónu města.

Podle Smoly by měly v současné době převažovat spíš aktuální potřeby obyvatel, jež čelí energetické krizi. „Jedná se o dočasnou instalaci, životnost panelů nepřesahuje pětadvacet let. Stát by měl zohlednit i snahu o odpojení plynu z Ruska a také ekologii. Za plyn máme nově platit místo necelých čtyřiceti tisíc korun ročně, pětadevadesát,“ argumentoval Smola.

Není jediný, s podobnými problémy se potýkají lidé v blízkosti historických center téměř v každém městě na jižní Moravě. Brně, Slavkově, Břeclavi i v Mikulově. Zatímco loni se jihomoravští památkáři vyjadřovali jen k ojedinělým žádostem, nyní jich mají na stole desítky. „Za letošní rok jsme vydávali stanovisko ke zhruba dvě stě patnácti žádostem, další jsou skryty v jiných úpravách domů,“ potvrdil rostoucí zájem Tomáš Vícha z Národního památkového ústavu v Brně.

Počet lidí, kteří si chtějí pořídit střešní kolektory rapidně roste také díky poskytovaným dotacím. Pokud nechtějí obcházet zákon, musí instalaci panelů nahlásit a v případě památkových zón získat souhlas památkářů.

Víc, jak dvacítku žádostí letos řešili pracovníci odboru památkové péče přímo ve Znojmě. „V ochranném pásmu městské památkové rezervace byla ve všech případech vydaná přípustná stanoviska. Umístění solárních panelů v ochranném pásmu je tedy možné, pokud se zásah neprojevuje negativně v pohledových osách směrem k památkové rezervaci,“ uvedl Pavel Kovařík z tiskového odboru znojemského úřadu.

Neuspěli ale žadatelé, kteří bydlí přímo v památkové rezervaci. „V letošním roce jsme obdrželi tři žádosti o vydání stanoviska k umístění solárních panelů přímo v rezervaci, bohužel dvě jsme zamítli a jedna žádost je zatím v procesu posuzování,“ doplnil Kovařík.

Podle vyjádření vedoucí znojemského odboru památkové péče Denisy Krátké je situace s umisťováním panelů přímo v památkové zóně komplikovaná. „Současná legislativa dává minimální prostor pro umisťování těchto zařízení na střechy nemovitostí. V září se k tomuto tématu konala ve Znojmě celostátní konference, hodně vlastníků domů o solárních panelech uvažuje. Státní správa nemá v tomto směru ale příliš možností. Nepodařilo se nám ani zjistit, že by někde památkový úřad umístění solárních panelů na střechy v památkově chráněných rezervacích povoloval,“ uvedla Krátká.