Skeč s hledáním směru pomocí buzoly v zeleném pásu na dálnici připomíná ve zpětném pohledu rozhodnutí znojemských radních, že na administraci prodeje bytů si město najme firmu. Radní argumentují vyšší rychlostí, opozice v tom vidí předem připravený plán.

„O tom, kdo a jak obstará administrativu spojenou s prodejem bytů, budeme teprve jednat. Rada posoudí různé varianty a vybere, co bude pro město rychlejší a levnější,“ řekl sociálně demokratický starosta Zbyšek Kaššai zastupitelům koncem června při schvalování zásad pro prodej poloviny městských bytů.

Reagoval tak na připomínku Květoslava Svobody, zastupitele opozičních občanských demokratů. „V zásadách, které máme schválit, se v jedné závorce vynořuje obchodní společnost, která by mohla prodej bytů organizovat. Je snad už nějaká společnost připravená, aby se o tak lukrativní zakázku ucházela?“ rýpl si zastupitel.

Tomu, že vedení města aktivně hledá argumenty pro dodavatelské řešení, nasvědčovala vyjádření vedoucí majetkového odboru Jany Antošové. „Předložíme radě analýzu obou variant, každá má své výhody i nevýhody. Pokud zůstane celá agenda na odboru, je nutné ho personálně posílit. Z jiných měst známe pozitivní zkušenosti s externí firmou, která bývá rychlejší, zejména pokud jde o přípravu vyčlenění bytů na katastru a obstarání posudků,“ uvažovala Antošová na jedné z tiskových konferencí k prodeji bytů.

V polovině července nakonec radní majetkový odbor pověřili, aby spolu s právní kanceláří připravil zadání veřejné soutěže. Vítězi pak chtějí svěřit celou administrativu od vyčlenění bytů na katastru přes rozesílání nabídek nájemníkům po předání domů nově vzniklým společenstvím vlastníků bytů.

„Motivovala nás především rychlost příprav prodeje. Zjistili jsme, že ve Znojmě je sedm znalců, schopných zpracovat nezbytné posudky. V režii města by jen vyřízení posudků zabralo dva a půl roku a prodej bychom dokázali zahájit až za čtyři roky,“ argumentoval starosta Kaššai. Jaký typ firmy bude město poptávat a jakou hodnotu má chystaná zakázka mít, neřekl.

„Pokud návrh nedozná výrazných změn v koaličních jednáních, očekávám vyhlášení tendru v druhé polovině prázdnin,“ dodal starosta. Lídr modrých Petr Nezveda reagoval odkazem na debaty v minulém volebním období. „Když jsme tehdy poukazovali na to, že prodej po bytech je časově náročný a složitý, byla to právě tehdejší opozice, kdo tvrdil, že na majetkovém odboru jsou schopní lidé, kteří to zvládnou,“ podotkl.

Nynější rozhodnutí radních považuje za předvídatelné. „Už ona nepatrná zmínka v zásadách, na kterou jsme na zastupitelstvu poukazovali, dávala tušit, že přinejmenším někteří radní měli ve věci předem jasno. Zatím ovšem není jasné, koho vlastně město hledá, zda například realitní kancelář, právní firmu, nebo jiného dodavatele,“ upozornil Nezveda.