Proto zastupitelé na pondělním mimořádném zasedání rozhodli o odstoupení od smlouvy. „Od roku 2015 firma postupně pozemky zatěžovala zástavním právem a odstoupení od smlouvy by pro nás v tomto období znamenalo riziko, že budeme splácet desítky milionů cizích dluhů. Nyní již pozemky zatíženy dluhy nejsou, proto jsme se rozhodli pro radikální krok – odstoupit od smlouvy z důvodu neplnění závazků kupujícího,“ vysvětlil v pondělí starosta Jakub Malačka.

V současné době už podle něj měla být v provozu nová výrobní a skladovací hala, místo toho v objektu teprve pokračují demoliční práce a majitel opětovně požádal město o další prodloužení lhůty. V kupní smlouvě z roku 2014 se přitom firma zavázala, že dokončí výstavbu do roku 2019 a zajistí tím pro Znojmo desítky nových pracovních míst. „Uvědomujeme si, že se jedná o extrémní krok," komentoval Malačka.

Zástupci soukromé firmy tvrdí, že v roce 2020 několika dopisy žádali představitele města o další jednání, ale odpovědi na ně se nedočkali.

Budou se bránit

Podle Kúna je tvrzení, že se město odhodlalo k odstoupení kvůli tomu, že nezačala stavba, zcela zástupné. „Budeme se bránit všemi zákonnými prostředky," sdělil. Rychlost, s jakou k odstoupení od smlouvy došlo, je podle něj minimálně velmi zarážející. Na jednání zastupitelstva zástupce firmy navíc vůbec nepozvali.

Město Znojmo nyní musí podle představitelů radnice vrátit firmě K-Produkt Holding uhrazenou kupní cenu nemovitosti a nahlásit vše na katastrálním úřadě.

„Vedle vrácení kupní ceny město musí hradit náklady na zhodnocení pozemků a úroky z kupní ceny od roku 2014. Předběžně jsme už nyní na kalkulované částce patnáct milionů korun," vyčíslil Kún. Kupní cena byla 3,2 milionu korun.

Na znojemské radnici vládnoucí sociální demokracie přitom před lety prodej jatek označila za úspěch. „Při prodeji jsme kromě změny přístupu současně chtěli, aby se nový majitel zaručil, že nabyté pozemky využije ke komerčním účelům a zaměstná minimálně dvacet lidí," vyjádřil se k prodeji v roce 2016 tehdejší starosta města Vlastimil Gabrhel.