Na místě těžby keramické hlíny v jihovýchodním okraji Šatova na Znojemsku už několik let rostou jen bodláky a kopřivy a také se tam hromadí nelegální skládky odpadu. Výjimkou nejsou ani elektrospotřebiče. „Areál továrny s pozemky jsme koupili před lety jako investici, těžbu jsme neplánovali a nikdy neprovozovali a rekultivaci prostoru nám ukládá zákon,“ potvrdil za majitele území ředitel brněnské společnosti World Hotels Martin Chvátal.

Rekultivace dolu má trvat necelých pět let, začít už letos. „Nyní probíhá zjišťovací řízení na krajském úřadě. Čekáme na povolení,“ upřesnil Chvátal.

Kamení a zemina z výkopových prací, stavební a demoliční odpad o celkovém objemu blížícím se čtyřem stům tunám mají zaplnit jámu hlubokou devět metrů o rozloze 350 krát 145 metrů. Na místo budou vozit suť těžkotonážní náklaďáky. „Asi se máme na co těšit, ale je taky načase, že s tím nepořádkem konečně něco udělají,“ poznamenal v blízkosti lokality muž, který řekl jen křestní jméno Josef.

Právě hluku a prašnosti kvůli zvýšenému počtu projíždějících náklaďáků a buldozerů, které budou navážku hutnit, se Šatovští obávali. „Nedávno vznikla v sousední lokalitě stavební místa pro pětadvacet rodinných domů. Bojovali jsme za to, aby auta jezdila z druhé strany od výstavby. Nejsme z toho nadšeni, ale víme, že je potřeba důl zavézt a místo uklidit,“ podělila se starostka městyse Lenka Stupková.

Podle Chvátala se ale místní nemusí obávat. „Místem projede maximálně dvacet náklaďáků za den. Prachové a hlukové studie prokázaly, že povolené limity zůstanou hluboko pod povolenou hranicí,“ ujistil šéf společnosti.

Podle předběžných vyjádření by mohli zůstat v klidu i ochránci přírody, chráněné území Národního parku Podyjí je od místa vzdálené necelé dva kilometry. Úředníci ale možné dopady ještě zkoumají.

Námitky zatím nemá krajský odbor životního prostředí. „Záměr nemůže mít vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast soustavy Natura 2000, nacházející se v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje,“ napsal v hodnotící zprávě vedoucí ochrany přírody a krajiny Petr Mach.

Kdo a kdy začne na místě bývalého dolu stavět, zatím není jasné. Dle informací Deníku Rovnost má současný majitel v plánu pozemky po rekultivaci prodat. Bytovou výstavbu na pozemcích umožňuje i schválený územní plán Šatova. Podmínkou je ale právě zrušení dobývacího prostoru.