Nedokončená stavba kdysi vyhořelého kulturního domu v Těšeticích by měla brzy ožít. Obec ji hodlá dostavět a část využívat jako bydlení pro důchodce.

Stavba rozlehlé budovy hyzdí těšetickou náves již asi patnáct let. Stojí na místě bývalého stánku kultury, který lehl popelem téměř před dvaceti lety. Stavební firma, která měla tehdy nový dům vybudovat, kvůli nedostatku peněz nedokončila ani hrubou stavbu.

Těšetičtí by se ale svého kulturního domu mohli přece jen dočkat. „Museli jsme si vzít čtyřmilionový úvěr a skutečně symbolickou částku nám poskytl Jihomoravský kraj. Dokončení plánujeme rozložit do několika etap. Uvažujeme o projektu malometrážních bytů pro místní seniory. Nechceme, aby museli odcházet z vesnice, z prostředí, kde žili celý život," vysvětlil těšetický starosta Zdeněk Nekula.

Dostavby by se měl dočkat dlouhodobě rozestavěný kulturní dům v Těšeticích.Těšetičtí rozhodli před časem formou anketního hlasování o tom, že si dostavbu přejí. Více než polovina místních obyvatel by znovuotevření kulturního domu uvítala.

Jako prvořadý úkol si Těšetičtí stanovili dokončení hrubé stavby a zastřešení budovy.

Příjmy z pronájmu malometrážních bytů by částečně pokryly úvěr, který si obec pro dokončení hrubé stavby musela vzít. „Na podzim hodláme zpracovat projekt právě na byty pro seniory. V tomto případě by již mělo být snadnější získat dotaci, výdaje by mohly být kryté ve výši sto procent. Objekt je rozsáhlý a vše budeme řešit postupně v několika etapách," dodal Nekula.

Kulturní dům, ve kterém fungovala vyhlášená kinokavárna, bude mít svůj společenský sál se zázemím a klubovnu pro setkávání členů místních spolků. „Své místo zde najde i knihovna, která je od požáru provizorně přemístěna v místní hasičské zbrojnici, což je prostorově nevyhovující a nedůstojné," nastínil již před časem starosta.

Na slavnou dobu, kdy v kulturním domě fungovala zmiňovaná kinokavárna, vzpomíná Jiří Dohnal. „Jezdívali jsme tam s přáteli celkem často na promítání filmů. Pro nás měl ten prostor vždy jedinečnou atmosféru. V době před sametovou revolucí na Znojemsku nebyl podobný podnik. Když se zhaslo v sále, rozsvěceli jsme na stolech malé lampičky. To byl signál pro číšníka, aby přišel. Ten nás obsloužil a lampičku zhasl, aby nás nerušila při sledování filmů. A navíc se tam mohlo i kouřit. To bývala romantika," zavzpomínal dnes šestačtyřicetiletý rodák ze Znojma.

Dostavby by se měl dočkat dlouhodobě rozestavěný kulturní dům v Těšeticích.

Do konce prázdnin budou mít opravený i kulturní dům ve Starém Petříně. „Chtěli bychom stihnout termín jednatřicátého srpna, kdy máme u nás pouť," přiblížila starostka Jana Kovářová.

Nově zrekonstruovaný stánek kultury lehl popelem v únoru před dvěma lety. Hasiči vyčíslili způsobenou škodu na pět milionů. Ve snaze vejít se do částky Petřínští budují svépomocí. „Najali jsme tři místní řemeslníky, kterým jsme tak dali práci. Pracují precizně a samostatně, nemusím je nijak kontrolovat," vysvětlila Kovářová.