Pásmo zahájil soubor Carmina Clara složený ze starších dětí, které zazpívaly renesanční Zdráva budiž Maria, Collaudemus, Ježíš náš Spasitel, Sedí pantáta a Parvulus Nobis.

Následovala směs lidových koled v podání souboru Karminka, ve kterém zpívají děti z prvních a druhých tříd základní školy JUDr. Mareše. Koncert pak pokračoval vánočními písněmi z Venezuely, Německa, Francie, Polska a Ameriky, a to opět v podání Carminy Clary a skončil šesti koledami souhrnně nazvaných Radostná doba vánoční. Závěrečným slovem koncert uzavřel ředitel školy Miloslav Hubatka.