Nadále mu bude proplácet jen předem dohodnuté prokazatelné ztráty. V roce 2007 to je zhruba 7,2 milionů Kč, v letech 2008 a 2009 pak 7,1 milionů korun, uvedla mluvčí města Denisa Šipošová. Do budoucna se nebude do prokazatelných ztrát zahrnovat například peníze za nevybrané jízdné.

Vloni firma nárokoval ztrátu 7,3 milionu korun, město nakonec zaplatilo osm set tisíc méně.

Podle místostarosty Jana Blažíčka by letos mohl být platba dokonce ještě nižší, než město původně předpokládalo. „Vykázaná ztráta je zatím nižší. S nástupem školního roku a podzimu je nepravděpodobné, že by se nějakým způsobem rapidně zvýšila,“ soudí.

Roztržka mezi radnicí a provozovatelem městské dopravy začala letos na jaře. Kontroloři města tehdy zjistili, že řidiči nedůsledně vybírají peníze za jízdné a po firmě žádali nápravu. Chování řidičů, kteří přijímali méně peněz a nevydávali jízdenky, nafilmovala i skrytá kamera České televize. Vypovězení smlouvy, které by pro město znamenalo složité hledání nového dopravce, zabránila nová smlouva mezi oběma stranami. Její schválení prodloužilo šetření antimonopolního úřadu.