Hnaničtí investovali mnoho energie i peněz do péče o své okolí. „Na základě vyprávění pamětníků například nalezli místa, kde stávaly dávno zaniklé poklony u cest, a jedenáct jich nově vybudovali. K cestám mezi poklonami doplnili ovocná stromořadí. Významně tak zpestřili monotónní zemědělskou krajinu na svém katastru," vysvětlil ředitel Správy parku Tomáš Rothröckl.

Další oceněným počinem je péče o soukromý ovocný sad manželů Prokopových. „Tento sad se kromě různých druhů ovocných dřevin a udržovaného nízkostébelnatého trávníku vyznačuje výskytem krásných věkovitých exemplářů mišpulí, na kterých je patrná pravidelná údržba a péče. Takto staré a přitom životaschopné jedince druhu mišpule nalezneme v Podyjí velmi vzácně," popsala referentka Správy parku Veronika Dubovská.

Třetí oceněný, občanské sdružení Clary, dlouhodobě pečuje o krajinu i život občanské společnosti na Vranovsku. „Jednou z vlajkových lodí sdružení je naučná stezka spojující Vranov s Onšovem a Vranovskou přehradou po zalesněném levém břehu řeky Dyje. Zájemce zavede na zajímavé vyhlídky i k historickým stavbám," sdělila bioložka Lenka Reiterová.

Spokojený byl zástupce sdružení Clary Aleš Klempa. „Myslím, že největším úspěchem bylo, že se nám podařilo vzbudit zájem veřejnosti o to, co děláme. Snad jsme přispěli i k faktu, že ve Vranově lidé obnovili okrašlovací spolek," řekl Klempa. Jak dodal, lidé ze spolku plánují do budoucna zpřístupnění vodopádu Stříbrného potoka, který teče z Onšova do Dyje. Jde o přírodní památku, která v Podyjí nemá obdoby," naznačil.

Lidé v internetovém hlasování nejvíce podpořili občanské sdružení Popice Charlese Sealsfielda. V obci opravilo dům slavného rodáka, vytvořilo v něm muzeum a pořádá v něm řadu akcí. „Jsme moc rádi za toto ocenění. Zřejmě máme dost přátel, kteří pro náš projekt hlasovali. Jde o to, že jsme vybudováním muzea chtěli podpořit duch místa a nabídnout místním možnost dalšího kulturního a společenského vyžití," konstatovala Eva Bogdanová ze sdružení Popice Charlese Sealsfielda.

Správa parku letos na ocenění nominovala deset projektů. Uděluje ho od roku 2012.