Takzvaná Stará škola se nachází v areálu národní kulturní památky někdejšího kláštera premonstrátů v Louce založeného v roce 1190. V srpnu roku 2019, kdy byly zahájeny práce na stavebních úpravách. Jejich realizací došlo ke změně využití objektu na Centrum Louka pro výzkumné, osvětové, vzdělávací a propagační účely.

V budově školy tak vzniklo společenské a vzdělávací centrum, které bude prostřednictvím zde konaných konferencí a workshopů sloužit k mezinárodní výměně zkušeností v oblasti obnovy kulturních památek. V suterénu bude umístěna expozice a lapidárium o stavebním vývoji Louckého kláštera. Místnosti v přízemí poslouží jako pracovní dílny se zázemím pro školení a kurzy řemesel. V prvním patře sídlí nové informační centrum s průvodcovskou službou v klášteře, do kterého byl z exteriéru obnoven původní vstup. V patře původní učebny nahradil velký víceúčelový sál s kapacitou až dvě stě osob, jenž bude sloužit pro kulturní, společenské a vzdělávací akce, výstavy i konference.

Patří k nejstarším budovám ve Znojmě, část Louckého kláštera, někdejšího sídla premonstrátů, zrekonstruovali a otevřeli veřejnosti.
Premonstráti v Louckém klášteře: do obnovené památky míří první lidé, podívejte

Rekonstrukce byla realizována díky přeshraniční česko-rakouské spolupráci v projektu COL – Centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika. Stála na 71 milionů korun. Z evropských dotací a ze státního rozpočtu získalo město Znojmo celkem 1,85 milionů eur.

V celostátním měřítku se Památkami roku 2021 staly pražský městský dům na adrese Truhlářská 8 a pavilon bývalé střelnice Lázní Evženie v Klášterci nad Ohří. Cena ve dvou kategoriích podle hodnoty rekonstrukce se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí.

Ilustrační foto
Vyjel na Znojemsku ze silnice a zabil muže ve stojícím autě, dostal podmínku

Sdružení soutěž založilo pro větší motivaci majitelů historických objektů k jejich ochraně. O titul může usilovat nejen hrad, zámek, kostel, divadlo, ale i vojenský nebo zemědělský brownfield či veřejný prostor. První ceny byly udělené za rok 2013. Loni v kategorii do dvou milionů korun zvítězila bašta u evangelického kostela v Čáslavi. V kategorii, kde obnova přesáhla dva miliony korun, zvítězil letohrádek Portz u Mikulova za obnovu cihlového mostu.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska má 196 členských měst, obcí a městských částí. Na Vysočině má 21 členů. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu 1990. Soustředí se na uchování a ochranu kulturního dědictví..