„Projekt nabízí bezplatné právní poradenství v češtině pro české zaměstnance v Rakousku, organizuje semináře, jazykové kurzy a konference,“ vysvětlila Martina Lackner, právní poradkyně v oblasti rakouského pracovního a sociálního práva.

Poradna je lidem k dispozici v úterý od třech do pěti hodin odpoledne v ÖGB centrále ve Vídni a od dvou do čtyřech hodin střídavě v pobočkách v Hollabrunnu a Mistelbachu. Ve středu od půl páté do půl sedmé večer a ve čtvrtek od jedné do třech hodin v ÖGB centrále ve Vídni.

Více informací najdou zájemci na webové stránce www.zuwins.at.