„Charita v Mukačevu má vytipovaných asi deset rodin s kterými začíná pracovat a další vyhledává. Z peněz, které od nás dostanou pro ně zakoupí nutnou pomoc. My její činnost a využití poskytnutých prostředků kontrolujeme,“ řekl ředitel znojemské Charity Evžen Adámek.

Cílem pomoci je podle jeho slov umožnit rodinám zůstat pohromadě a předcházet sociálně patologickým jevům. Právě děti z rozpadlých či nefunkčních rodin, kde rodiče nemají práci a upadli například do závislosti na alkoholu, se často dostávají do velkých státních sirotčinců.

„K rodinám, které prostřednictvím změněného programu adopcí na dálku podporujeme patří třeba vdovec s pěti dětmi, žijící z invalidního důchodu, Obecně jde o lidi, kteří žijí často v chudých, odlehlých oblastech, kde těžko shání práci nebo mají zdravotní problémy,“ dodal ředitel.

Do nového programu se zapojila část dárců z předchozích adpocí na dálku, další donátory Charita hledá. „Z ročního příspěvku šest tisíc korun na jednoho dárce pořizuje Charita v Mukačevu potraviny, oblečení či další nejnutnější věci, které pak rodinám předává,“ shrnul ředitel.