„Pro Janáčkovu akademii jsou místní základní umělecké školy a následně i konzervatoře jakýmsi rybníkem. V něm akademie loví vzácné ryby, aby z nich vyrostli skvělí umělci, na které můžeme být v České republice pyšní," uvedla.

Považujete umění za důležité?

Rozhodně ano. Umělecké vzdělávání má v České republice velkou tradici. Základní umělecké školy jsou u nás takový zlatý poklad a hudbu si s námi spojují i v zahraničí. Máme být v tomto směru na co pyšní.

Rozhodla jste se změnit financování uměleckých škol. Co plánujete?

V České republice se například na základních uměleckých školách vzdělává dvě stě padesát tisíc dětí a stále je o ně každoročně obrovský zájem. Tyto školy šíří mezi dětmi povědomí o hudbě, umění a dramatické výchově jako o složkách kvality života. Chceme proto kapacitu těchto škol udržovat co nejvyšší, aby do budoucna mělo příležitost takového studia co nejvíce dětí. Spolupracujeme proto i s Asociací základních uměleckých škol, abychom vytvořili lepší financování pro rok 2018. Nezapomínáme ale ani na vysoké umělecké školy, které také mají obrovské náklady na hudební nástroje, nahrávací přístroje sály a techniku. Podpořit chceme také bezplatné volnočasové aktivity na běžných základních školách, a to nejenom sport, ale například i dramatickou a výtvarnou výchovu.

Přečtěte si také: Odmítají stovky zájemců. Základní umělecké školy kapacitně nestačí

V čem byl dosavadní problém, co se týče financování základních uměleckých škol?

Nešvar minulého rozdělování peněz byl, že současný systém žádným způsobem férově nezohledňuje požadavky škol a regionální rozdíly. Umělecké obory doposud byly odkázány na peníze, které zbyly poté, co se zajistila povinná docházka základních škol. Právě krajské umělecké školy ale přitom rozvíjí úctu dětí k tradici, místním zvykům a lidové kultuře. Přesunem přerozdělování peněz do rukou ministerstva se situace zlepší a smyčka kolem krku regionálního školství se zase trochu uvolní, aby se školy mohly nadechnout. Stále je nicméně co zlepšovat.

V čem je v tomto směru problém na jižní Moravě?

Základní umělecké školy v kraji nemohou naplnit své kapacity stoprocentně tak, jak jim dovoluje ministerstvo. Jihomoravský kraj totiž v roce 2013 přistoupil k tomu, že tyto kapacity o tři procenta z ekonomických důvodů snížil. Asociace základních uměleckých škol Jihomoravského kraje se na mě nyní obrátila s žádostí, abych s krajem vyjednala znovu navýšení, školy by tak mohly opět přijímat více žáků.

Neztratí se navýšením kapacity ona „výběrovost" uměleckých škol?

Existuje názor, že přijetí na uměleckou školu je otázka exkluzivity a není proto potřeba navyšovat kapacity. Druhý názor, ke kterému se přikláním i já, upozorňuje na to, že školy mají zejména vyhledat talenty a že je dobré vzdělat v tomto prostředí co nejvíce dětí. I když se třeba všechny nestanou operními pěvci, budou mít vztah ke kultuře a tradici v regionu a povedou pak k tomu i své děti.