„Naším cílem je kryt otevřít pro návštěvníky a rozšířit tak stávající prohlídkové trasy podzemí, které by byly zajímavé právě vybavením a různými exponáty,“ informoval místostarosta města Karel Podzimek.

Radnice už má 3D model, na základě kterého nechá vyhodnotit trasu případných prohlídek a jejich bezpečnost.