„Proti původnímu plánu nám sbírání podpisů trvalo déle i proto, že jsme procházeli celou obec a s každým, kdo byl ochoten nás vyslechnout, celou věc probírali třeba hodinu. Výsledkem je sto pětatřicet až sto čtyřicet podpisů, což je víc než zákonem předepsaných třicet procent voličů,“ sdělil Jiří Veverka, zmocněnec přípravného výboru pro místní referendum.

V posledních komunálních volbách obsahoval seznam voličů ve Chvalovicích tři sta osmašedesát jmen. Organizátoři petice proto potřebovali sebrat nejméně sto deset podpisů lidí starších osmnácti let s trvalým bydlištěm ve Chvalovicích.

Starosta Chvalovic Zdeněk Karpinski o petici včera neměl žádné informace. „Zatím o petici nic nevím. Až ji zástupci sdružení přinesou, je mou povinností předložit ji zastupitelstvu. Rozhodnutí zastupitelů nebudu předjímat,“ sdělil Karpinski. To, že členové sdružení sebrali dost podpisů na to, aby mohli o vypsání referenda požádat starostu, jej podle jeho vlastních slov nepřekvapuje.

Uspokojení nad sesbíranými podpisy vyjádřil Otto Bouda, předseda znojemského Okrašlovacího spolku, který proti záměru rovněž bojuje. „Lidé ve Chvalovicích se začínají probouzet, a to je jednoznačně pozitivní. Zajímají se o věci kolem sebe  a výsledkem jsou sebrané podpisy. Velkou otázkou teď zůstává rozhodnutí zastupitelstva. Kdyby bylo blízko před volbami, s vyhlášením referenda by nejspíš neotáleli. Jak se ale zachovají v polovině volebního období, těžko předvídat,“ přemýšlel Bouda. 

Znojemský spolek dosáhl v lednu ve svém odporu proti elektrárně dílčího úspěchu u brněnského krajského soudu. Ten sice ještě o jeho žalobě proti územnímu rozhodnutí na elektrárnu nerozhodl, vydal ale opatření, jímž investorovi prozatím fakticky znemožnil požádat o stavební povolení. 

Zástupci chvalovického sdružení přinesou společně s podpisy na tamní radnici  také návrh otázky a termínu pro konání referenda. „Uvažovali jsme i o tom, že navrhneme spojit místní plebiscit s krajskými volbami. S ohledem na termíny, které pro posouzení žádosti zastupitelstvem a vyhlášení referenda určuje zákon, nakonec navrhujeme datum devatenáctého května,“ sdělil Veverka. Lidé mají v referendu sdělit, zda souhlasí s tím, aby obec na svém území zakázala a nepovolovala stavby větrných elektráren a zastupitelstvo aby zrušilo nebo vypovědělo smlouvy již uzavřené s investorem.

Jednatel společnosti Viventy, která projekt chystá, již dříve námitky kritiků označil za účelové jednání, nepodložené argumenty. „Projekt se vyvíjí několik let, opakovaně prošel odvoláním na kraji. Už v rámci posuzování vlivu na životní prostředí se ukázalo, že elektrárna nebude mít takový vliv na okolí, jak namítají sdružení. Ta vstupují do řízení stále se stejnými argumenty. Považuji to za účelové jednání,“ řekl již dříve  jednatel Michal  Janeček.

Do původního posuzování vlivu stavby na životní prostředí šel v roce 2007 záměr tří elektráren o výšce sto padesáti metrů. Investor nyní počítá se stavbou jedné elektrárny.