Místní referendum se ve Chvalovicích pokusí vyvolat tamní sdružení Za čistý rozvoj obce. Chce tak zabránit stavbě větrné elektrárny u Hatí. Znojemští odpůrci projektu zase chystají správní žalobu na rozhodnutí krajského úřadu, díky kterému získala elektrárna územní rozhodnutí. Investorovi nyní nic nebrání v tom, požádat o stavební povolení.

„Výbor sdružení schválil přípravu podkladů pro místní referendum. Navrhnu otázku, na kterou by lidé měli v referendu odpovídat a počátkem týdne začneme sbírat podpisy,“ sdělil předseda sdružení Jan Veverka.

Petice podepsaná předepsaným počtem registrovaných voličů v obci je jednou z cest, jak si mohou lidé podle zákona vymoci, aby jejich návrh projednalo zastupitelstvo.

„Pro obce do tří tisíc obyvatel zákon předepisuje, že petici za referendum musí podepsat alespoň třicet procent místních oprávněných voličů. Věříme, že díky spolupráci sympatizantů našeho sdružení a lidí, kterým se větrná elektrárna nelíbí, dokážeme potřebné podpisy sesbírat,“ dodal Veverka.

Nejméně 110 podpisů

Při komunálních volbách v roce 2010 obsahoval seznam voličů v Chvalovicích tři sta osmašedesát jmen. Organizátoři petice proto musí sebrat nejméně sto deset podpisů lidí starších osmnácti let s trvalým bydlištěm ve Chvalovicích. Petici, která splní základní požadavky, pak musí obec přezkoumat a pokud splní zákonné náležitosti, tak ji i projednat. Zákon připouští, že obec může konstatovat, že referendum nelze z vyjmenovaných důvodů vyhlásit.

„Jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy. Referendum se také nemůže konat, pokud se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení,“ uvedli některé z důvodů úředníci na webu ministerstva vnitra.

„Pokud splní požadavky, referendum vyhlásíme. Ať podpisy sbírají, právo na to mají,“ reagoval na záměr sdružení starosta Chvalovic Zdeněk Karpinski.

Šance organizátorů petice nechtěl hodnotit. „To je těžké říct. Uvidíme, jak jim sbírání podpisů půjde,“ poznamenal starosta.

Potvrdil, že obec prozatím nehodlá nic měnit na svém stanovisku k elektrárně. „Souhlas prošel zastupitelstvem, nikdo od té doby žádné námitky neměl, proto nemáme důvod svůj názor měnit,“ konstatoval Karpinski.

Do konce ledna žaloba

V odporu proti elektrárně, kterou považuje za hrozbu krajinnému rázu, pokračuje i znojemský Okrašlovací spolek. „Krajský úřad nevzal v potaz naše argumenty a zamítl odvolání proti územnímu rozhodnutí. Proto nyní chystáme žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu, v níž rozhodnutí krajských úředníků napadneme. Žalobu podáme, předpokládám, do konce ledna,“ sdělil člen spolku Jiří Kacetl s tím, že spolek již podal podnět k přezkoumání zmíněného stanoviska ministerstvem životního prostředí.

Michal Janeček, jednatel společnosti Viventi, která elektrárnu chystá, považuje námitky kritiků za účelové jednání, nepodložené argumenty. „Projekt se vyvíjí několik let, odvoláním na kraji prošel již poněkolikáté. Už v rámci posuzování vlivu na životní prostředí se ukázalo, že elektrárna nebude mít takový vliv na okolí, jak namítají sdružení. Ta ostatně vstupují do řízení stále znovu se stejnými argumenty. Považuji to za účelové jednání s cílem zdržovat,“ uvedl dříve Janeček.

Do původního posuzování vlivu na životní prostředí šel v roce 2007 záměr tří elektráren o výšce sto padesáti metrů i s rotorem. Investor nyní počítá se stavbou jedné elektrárny.