„Z rozpočtu jsme pro tyto účely vyčlenili půl milionu korun,“ informují zástupci obce. Více informací lidé najdou na webu obce.