Dlouholetá bojovnice proti směrování trasy obchvatu Lenka Poláková se totiž domnívá, že ke skrývce zeminy a archeologickému průzkumu nemá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) povolení. „V pondělí jsem podala trestní oznámení kvůli provedení skrývky zeminy v trase budoucího obchvatu na Pražské ulici za zahradami,“ oznámila Lenka Poláková.

Bez povolení

Ta tentokrát napadla podle ní neoprávněné odhrnutí půdy a archeologický průzkum na druhé etapě stavby obchvatu města Znojma. Jde o úsek, který by napojoval již stojící část obchvatu u nové nemocnice na křižovatku u Kasáren.

„V současné době nemají jednotlivé stavby obchvatu žádné právoplatné povolení k jakýmkoliv povrchovým pracím. Archeologický průzkum je možné provádět až po nabytí právní moci stavebního povolení. Do té doby nelze v daném místě nakládat s půdou,“ tvrdí mimo jiné Poláková v trestním oznámení na neznámého pachatele, které dala Znojemskému deníku k dispozici.

Na místě, na které Poláková poukazuje, nyní skutečně pracují archeologové. „Nacházíme se na archeologické lokalitě, a proto zde musíme provést archeologický průzkum. Začínáme na přivaděči k obchvatu a budeme pak pokračovat v místech, kudy povede samotný obchvat. Začali jsme v pondělí. Máme už vytipovaných osmdesát míst. Uvidíme, kolik toho tady bude, ale určitě zde budeme pracovat do Vánoc,“ přiblížil vedoucí znojemské pobočky Ústavu archeologické památkové péče David Humpola, jenž výzkum provádí.

Neoprávněné nařčení

Stavbu obchvatu provádí Ředitelství silnic a dálnic. „Naše firma zahájila pouze záchranný archeologický průzkum v místech trvalého záboru stavby silnice I/38 Znojmo obchvat, II. stavba. Žádná jiná činnost zde v současné době neprobíhá. Kontrola z krajského úřadu z odboru dopravy a z městského úřadu úseku výstavby potvrdila, že zde probíhá jen archeologický průzkum. Nařčení paní Polákové je neoprávněné,“ vyjádřila se mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Zákon o místech, které se nachází v archeologické lokalitě, její slova potvrzuje. „Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum,“ píše se v zákoně.

Obdobně se vyjádřil i mluvčí jihomoravského krajského úřadu Petr Holeček. „Na další etapu stavby probíhá nyní stavební řízení vedené krajským úřadem, odborem dopravy. Skrývku ornice a záchranný archeologický průzkum na pozemcích předmětné stavby lze provádět před pravomocným stavebním povolením,” sdělil mluvčí.