„Naším hlavním úkolem je vybudování společné kanalizace a čistírny odpadních vod. Nyní máme zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení,“ uvedl předseda Svazku Josef Myslík. Stavba kanalizace se dotkne čtyř vesnic. Jde o Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim a Pavlice.

Představitelé Svazku obcí se v minulosti potýkali s problémy při získávání peněz. „Tento problém máme v podstatě vyřešený, našli jsme prostor, odkud z Evropských fondů peníze čerpat. Zvláštností projektu je skutečnost, že se dotýkáme chráněné oblasti Přírodního parku Jevišovka,“ upřesnil Myslík.