Přestože teprve před dvěma měsíci ho tajemník znojemského městského úřadu jmenoval do funkce vedoucího nově vzniklého oddělení rozvoje, Zdeněk Čižmář ke konci roku z úřadu odchází. Dohodl se na tom s vedením města. To se ale předtím shodlo na tom, že by bývalý vedoucí odboru rozvoje v nové funkci zůstávat neměl. Důvodem je audit, který právě na Čižmářem řízeném odboru rozvoje našel celou řadu pochybení.

„Pan Čižmář odchází ke konci roku na základě dohody. Na jeho odchodu se shodli všichni koaliční partneři, panu Čižmářovi jsme pak naše stanovisko dali najevo. Celá věc samozřejmě vychází z výsledků auditu, který na odboru rozvoje našel řadu chyb,“ řekl nynější starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

„Po odvolání ředitele Správy nemovitostí majetku města je odchod Zdeňka Čižmáře dalším dokladem naší snahy o stabilizaci úřadu i systému kolem městských investic. Například i kolem zadání stavby domu seniorů se nyní objevují chyby a vícenáklady. Radnice je tak stále finančně zatěžována kroky, které prováděla radnice ještě pod vedením starosty Nezvedy,“ dodal Gabrhel.

Reakci odcházejícího vedoucího se Znojemskému deníku nepodařilo včera získat. Nezvedal mobilní telefon ani linku v kanceláři.

Čižmářův stranický kolega a lídr opozičních občanských demokratů Petr Nezveda potvrdil, že o odchodu bývalého vedoucího odboru rozvoje z radnice již ví. Naznačil obavu, že za celou věcí může být buď politika, nebo osobní spory. „Tajemník má jistě na takové rozhodnutí právo, důvody odchodu ovšem neznám. Pokud jsou věcné a racionální, těžko vůči tomu něco namítat. Byl bych ovšem nerad, pokud by Zdeněk Čižmář musel odejít třeba kvůli členství v ODS,“ podotkl Nezveda.

V postupu vedení města je podle něj určitá nelogičnost. „Při letních personálních změnách, když už byl k dispozici audit, byl kolega Čižmář fakticky potvrzen ve funkci, když ho jmenovali vedoucím oddělení investic na novém odboru. Nyní odchází. Vidím velký otazník nad tím, co se v tak krátké době změnilo. Mohu se jen dohadovat, že jde o záležitost spíše v osobní rovině,“ dodal bývalý modrý starosta.

Na vyhodnocování auditu dál pracuje skupina pověřená městskou radou. „Jednali jsme s právníky i vedením města. Ze všech diskusí vyplynul závěr, že pro případné zvažování trestní odpovědnosti konkrétních lidí na úřadu musíme mít znalecký odhad škody, kterou svým počínáním městu způsobili. Až ji budeme znát, rozhodneme o dalším postupu,“ uvedl předseda finančního výboru radnice Ludvík Hekrle (KSČM).

Podle právníků města tehdejší odbor rozvoje dělal vážné chyby při zadávání veřejných zakázek. „Ve většině případů se jedná o závažné rozpory se Zákonem o veřejných zakázkách, které ze strany ÚOHS mohou být posuzovány jako správní delikt,“ napsali auditoři.

Řadu připomínek měli právníci k zakázce na regeneraci památkového jádra města, kterou vyhrálo sdružení firem včetně VHS plus. „Vítězný uchazeč předložil nabídku, která neobsahovala nejnižší cenu. Nejnižší nabídkovou cenu podala společnost COLAS,“ zapsali do zprávy auditoři.
Poukázali také na to, že město se sdružením posléze podepsalo dodatek smlouvy, který zvedl cenu zakázky z původních pětapadesáti milionů o dvanáct milionů výše.

DANIEL SMOLA
MARTIN MOŠTĚK