Co bylo podnětem k uspořádání výstavy?
Rozhodující byl loni na podzim nález Hedviky v Mašovicích. Na přelomu roku už bylo, díky kladné odezvě sponzorů, jasné, že se můžeme pustit do příprav větší výstavy, než jsme plánovali na samém počátku v souvislosti s odbornou konferencí, kterou budeme příští rok hostit na Vranově.

Jak jste vymýšlel pojetí výstavy?
Řekl jsem si, že neolitické plastiky souvisí s rondelem, rondely souvisí s kultem, tedy s náboženstvím a obřady tehdejších lidí. Pak jsme hledali místo, kde bychom mohli rondel postavit. Jediným použitelným prostorem, který ve Znojmě máme, je císařský sál hradu.

Přibližte, jak takový nápad dostává konkrétní podobu?
Na začátku byl jeden list papíru se vstupním náčrtem, ten jsem vyrobil za hodinu při pár sklenkách vína. Potom jsem s kamarádem grafikem Michalem Schneiderem tvořil preciznější podobu. Výsledkem je asi padesátistránkový materiál, ke je výstava rozkreslená do posledního detailu.

Výstavu doprovází obsáhlý katalog. Co čtenářům nabídne?
Samotnou výstavu jsme soustředili na atraktivní podání nálezů, ne na dlouhé texty. Na panelech měli tvůrci limit dvacet řádků. Katalog poskytne podrobnější informace o jednotlivých představených kulturách, lokalitách i nálezech. Po dlouhé době je to také publikace, která mapuje současný stav bádání a přináší i nové informace.

Kolik stojí příprava takové výstavy peněz?

Rozpočet celé akce přesáhl tři čtvrtě milionu korun.

A času?

Laboratorní přípravě zapůjčených exponátů jsme se věnovali od ledna, když jsme zrovna nebyli v terénu, nebo nepsali nálezové zprávy. Samotná instalace výstavy zabrala asi šest týdnů. Při závěrečných korekturách katalogu grafik několik dní nespal, já tak dvě tři hodiny. Hlavní přípravy výstavy samotné jsme ale měli hotové tento týden v pondělí či úterý, plánovali a pracovali jsme dobře.

V trezorové vitríně uvidí návštěvníci vedle již slavných Venuší i dva drobné zlomky. Co naznačují?
Jsou z Mašovic a dokládají, že Hedvika může mít sestřičky, Vystavené zlomky jsme našli před pár týdny a pochází ze dvou dalších obdobných plastik. Za týden začínáme v Mašovicích zkoumat další parcelu. Těžko říct, co vykopávky přinesou, ale trezorovou vitrínu na výstavu jsme pro každý případ nechali vyrobit tak, aby se do nich vešla socha velká jako celá Hedvika.

PODÍVEJTE SE TAKÉ:
Na video a fotogalerii z expozice