„Kontrolovali jsme především prodeje vánočních stromků, kaprů, drobného vánočního zboží a pyrotechniky. Pochybení jsme opět našli v tržnici v Hatích u Znojma, a to hned ve dvou případech, kdy prodejce prodával zakázané zboží. Oba případy jsou postoupeny Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, takže to už jde mimo nás a nemohu sdělit, jaká majitelům pyrotechniky hrozí pokuta,“ řekla ředitelka jihomoravského a zlínského inspektorátu ČOI Tatiana Neuhybelová.

Inspektoři provádějí kontroly jako běžní spotřebitelé. „Nejdříve provedou kontrolní nákup a následně, po prokázání se služebním průkazem, srovnávají stav skutečný se stavem předepsaným.

Kontrolují správnost účtování, seznámení spotřebitele s cenou, náležitosti dokladu o zakoupení, informačních povinností, nekalé obchodní praktiky a spoustu dalších věcí,“ popsala Neuhybelová.

Letošní výsledek kontrol je oproti loňsku mnohem optimističtější. „Kontroly totiž také provádíme na podnět spotřebitelů. Letos musím konstatovat, že iniciativa ze strany lidí byla oproti loňsku nulová. Nikdo si nestěžoval,“ zakončila ředitelka.