Předchozí díly seriálu Vesničky a města naleznete ZDE

Vloni v létě si v ctidružickém kulturním domě mohli místní prohlédnout obrazy malíře Karla Holíka, který zachytil přírodu rodné vsi. Holík je zároveň autorem knihy, která obsahuje historii i současnost, fotografie i kresby vesnice. Světlo světa spatří letos v září. Obrazy druhého malíře, Zdeňka Adámka, si budou moci lidé přijít prohlédnout už šestnáctého května v kulturním domě.

Vesnice má i své slavné rodáky. Jedním z nich je plukovník Karel Kopal. Byl významným důstojníkem Rakousko-uherské armády. Vojenskou dráhu začal v roce 1805 jako kadet v pluku prince Bedřicha Sasko-Koburského a jako řadový voják se účastnil bojů proti Napoleonovi.
Po dlouhé vojenské kariéře zemřel na následky zranění v boji na italské frontě. Osobnosti tehdejšího veřejného života mu nechaly postavit roku 1853 ve Znojmě pomník na dnešním Komenského náměstí. Za své bojové zásluhy byl Kopal mnohokrát vyznamenán, in memoriam byl dekorován vojenským řádem Marie Terezie a rakouským Leopoldovým řádem.

Kosti mamutů a koně

K dalším rodákům patří i spoluautor učebnic Pravidel českého pravopisu z roku 1957 Miloš Dokulil.

Ctidružice leží v archeologicky velmi zajímavé oblasti. Nejvýznamnější výzkum zde uskutečnil boskovštejnský řídící učitel, archeolog František Vildomec. Například ve ctidružické cihelně objevil pozůstatky ze starší doby kamenné, a to zkamenělé kosti mamutů, pazourky, nožíky, kamenné sekyrky, kostěné nástroje a různé střepy nádob.

Okolí Ctidružic s kopci, loukami a lesy nabízí ideální podmínky pro relaxaci a různé sportování. V roce 2006 vybudovala parta lidí z bývalé stodoly rozlehlou stáj, která čítala čtyři koně.

„Dnes stáj obývá sedm koní a jedno hříbě, další je na cestě,“ informuje zakladatelka stáje Grácie Ivana Fialová.

Jezdecký klub pořádá dvakrát ročně jezdecké závody. „Vždy na jaře a koncem léta organizujeme skokové soutěže přes překážky. Letos to už bude třetím rokem. Jezdí k nám zájemci a soutěžící z Moravy a Vysočiny a přivezou kolem pětadvaceti koní. Díky obecnímu úřadu můžeme závody pořádat na místním hřišti. Do budoucna plánujeme i kurzy jízdy na koni pro veřejnost,“ popíše Fialová.

Stoletou tradici mají i místní dobrovolní hasiči. Jezdí po závodech a starají se společně se spolkem maminek o kulturu v obci. Jedním z členů a zároveň jedinou ženou je mladá hasička Dagmar Veverková.

„Vloni jsme dostali nové auto, díky kterému můžeme jezdit na soutěže. Musíme se pochlubit, jedny závody jsme vyhráli a při dalších jsme získali druhé a třetí místo,“ popisuje mladá žena.

Hasiči vlastní i starou Tatrovku T 805, která pochází z roku 1954. „Máme ji už více jak dvacet let. Určitě bychom si tento muzejní kousek chtěli nechat. Kromě závodů pořádáme tradiční posvícení a masopust,“ říká Veverková.

Obec trápí kanalizace a špatný stav silnic. „Rekonstrukci by si zasloužil kulturní dům, ve kterém pořádáme výstavy, besídky, karnevaly a jiné akce. Zatím jsme v něm stihli opravit sociální zařízení. Plánujeme opravit místní kapli svatého Jana Nepomuckého, na kterou už máme slíbenou dotaci,“ vypočítává starostka Ctidružic Jarmila Kratochvílová.

Původ neznámý

Ctidružice však nenabízejí svým obyvatelům téměř žádný komfort občanské vybavenosti. „Nemáme zde poštu, školu ani školku. Ale podařilo se nám nově vybudovat dětské hřiště s atrakcemi, od loňska máme nové tenisové kurty, nově zde funguje volejbalové a hokejové mužstvo,“ říká starostka.

Mezi velké plány vedení Ctidružic patří zamýšlená výstavba rodinných domů. „Máme přes tři sta obyvatel a věřím, že získáním nových stavebních míst k nám budou mladí přicházet,“ dodá starostka.

Doba založení obce není známa. První písemná zmínka je z roku 1365, kdy Jiří z Lichtenburka, který vzal od markraběte Jana léno na Bítov, přikoupil od Protiviny ze Ctidružic díl obce Ctidružice,“ píše historie obce.

Ctidružická vrchnost v roce 1781 provedla zrušení roboty a nahradila ji placenou prací. Bylo to po vydání patentu o zrušení nevolnictví císařem Josefem II. Poddaní tímto patentem napříště nepotřebovali svolení vrchnosti k sňatku, či vyučení se řemeslu. Desátky se odváděly panství jménem Ctidružice.

Vážení čtenáři, seriál Vesničky a města najdete také v tištěné podobě každý pátek v Znojemském deníku Rovnost.