Svazek se na stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod připravoval delší dobu. „Náročná byla jak příprava stavby, tak i zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí," přiblížila Iva Šebková z Vodárenské akciové společnosti.

Dotaci Evropská unie schválila a přispěla tak na tuto investici v hodnotě 155 milionů korun pětaosmdesáti procenty. Vodohospodáři tak postavili kanalizaci v délce přesahující 19 kilometrů a mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod v obci Žerotice. Ta je připravena vyčistit splašky od více než jednoho tisíce obyvatel.

Kanalizace byla v obcích z velké části dokončena už vloni na podzim, čistírna odpadních vod byla do zkušebního provozu uvedena před rokem. V průběhu letoška se dokončovala ještě další etapa výstavby kanalizace. „Na konci října bude pak celý projekt předán k trvalému užívání," dodala Šebková.

Cílem projektu bylo zlepšení životního prostředí a čistoty vody nejen v údolí řeky Jevišovky, ale také v širším okolí.