Chybějící doklady, promeškané termíny a váznoucí domluvy způsobily, že Cykloklub Znojmo musí znojemské radnici vrátit čtyřicet tisíc, které loni dostal jako dotaci. Podle předsedy sportovní komise městské rady Květoslava Svobody jde o ojedinělý případ.

Klub podle mluvčí radnice Zuzany Pastrňákové nesplnil povinnosti, které mu v souvislosti s přidělenou dotací vznikly. „Cyklistický klub Znojmo odevzdal vyúčtování dotace po termínu, tedy až po vyzvání odborem, a jelikož měl ve vyúčtování dotace nedostatky, odbor klub vyzval k jejich odstranění těchto a doplnění požadovaných dokladů. Ani na tuto výzvu cyklistický klub nezareagoval, tudíž mu byla zaslána výzva k vrácení dotace zpět městu," konstatovala Pastrňáková.

Nynější předseda klubu Jaroslav Papoušek vrácení peněz potvrdil. „Dotaci ve výši čtyřicet tisíc korun jsme se rozhodli vrátit. Učiníme tak do konce týdne. Více se k tomu vyjadřovat nechci," sdělil předseda.

Do loňského podzimu klub zastupoval Jan Fiala. Podle svých slov jej předal nástupcům v srpnu či září, před začátkem hlavní části volební kampaně, v níž se ucházel o hlasy voličů na kandidátce hnutí ANO. „Měli jsme valnou hromadu, na níž jsem v pořádku předal veškerá vyúčtování, smlouvy a další náležitosti," řekl Fiala.

Dodal, že podle jeho informací klub přenese své aktivity do Brna. „Lidé, kteří v něm působí v Brně žijí, a podle toho, co mi řekl pan Papoušek nechtějí nadále být nijak spojováni se Znojmem a jeho radnicí. Proto se také rozhodli vrátit loňskou dotaci," doplnil Fiala.

Cykloklubu, které zhruba od konce loňského roku například nefungují webové stránky, na jaře uplynulého roku přiklepli městští radní čtyřicet tisíc. Klub peníze žádal na přípravu svých členů a reprezentaci na světových pohárech a mistrovstvích Evropy a světa. Dotační pravidla přitom všem příjemcům ukládají, aby městu doložili, nač peníze využili a jak.

Podle informací Deníku klub ovšem nepředložil téměř nic. „Tenhle případ je skutečně ojedinělý. Samozřejmě se stane, že někdo udělá ve vyúčtování chybu, bývá to z neznalosti, protože v řadě oddílů a klubů lidé všechna pravidla neznají. Pokud nějakou chybu udělají, na odboru školství je upozorní a poradí jim, jak správně postupovat," popsal Svoboda.

Situace s cykloklubem byla ovšem jiná. „Aby někdo nedodával podklady, nekomunikoval nemá obdobu. Pokud vím, bylo těžké se s nimi i jen spojit. Když jiné oddíly nebo kluby neví, jak postupovat, tak se zeptají. Vzhledem k okolnostem sportovní komise kvituje, že v tomto případě město již rozhodlo o vrácení dotace. Jde o to, aby bylo všem zřejmé i pro příště, že pokud by někdo udělal něco podobného, bude muset také městu vrátit všechny peníze, které v příslušném roce obdržel, " dodal Svoboda.

Jasno bude brzy i v tom, jak peníze radnice peníze sportovcům rozdělí letos. „Náš návrh už prošel radou a těší mě, že jej potvrdila s několika málo změnami. Pro sport hledáme i nové možnosti dotací," naznačil Svoboda.