Ve smlouvě o spolupráci, kterou starostové podepsali ve čtvrtek, určili investora, stavebníka a vlastníka a provozovatele projektu. Tím se stane obec Chvalovice, avšak pouze na dobu určitou, po dobu udržitelnosti projektu. Termín totiž souvisí s žádostí a plánovaným získáním dotace. „Spolu se Znojmem máme největší podíl pozemků v celé délce cyklostezky. Nás se týká ještě o pár procent víc, a tak bylo logické, že jsme tuto roli přijali,“ zdůvodnil starosta Chvalovic Robert Vaněk.

Z Chvalovic bude cyklostezka pokračovat až na Hatě. Na trasu bude odbočkou navazovat propojení s obcí Vrbovec a navazovat na stávající cyklotrasy Moravská vinná a Eurovelo 13. „Do měsíce bude dokončena projektová dokumentace a tak bychom měli stihnout ještě letos požádat o stavební povolení. Po jeho schválení můžeme chystat žádost o dotaci,“ řekl starosta Znojma Jakub Malačka.

Kasárenská křižovatka je místo častých vážných dopravních nehod.
Kruhák na kasárenské: další odklady. Problém jsou majetky

Podle starostky Šatova Lenky Stupkové toužili v městysi po cyklostezce dlouho. „Mnoho našich obyvatel dojíždí do zaměstnání na Hatě. Navíc krásně propojíme naše sklepní uličky,“ uvítala spolupráci obcí Stupková.

Každá z obcí si nechala zpracovat svoji část projektové dokumentace, které nyní sloučí do jedné. Stejně tak se rozdělí i financování stavby podle poměru délky cyklostezky v území každé z obcí.

Předběžný hrubý propočet projektu činí šedesát milionů korun. Hlavním zdrojem peněz na výstavbu by se měla stát dotace. V případě, že ji obce nezískají budou jednat o dalších možnostech financování.