Případ je spojený se službami v oblasti marketingu a PR. „Konkrétní osobě bylo za několik let vyplaceno formou odměny z dohody o pracovní činnosti za marketingové služby a PR více než 4,6 milionů korun. V materiálech města nejsou však žádné stopy po tom, že tyto služby byly ve stanovené kvalitě a množství odvedeny. Věc město předkládá k dalšímu opatření státnímu zastupitelství,“ sdělil Kovařík.

Advokát Radek Ondruš, který město zastupuje v trestních věcech, poukázal na to, že existuje podezření, zda byla v letech 2011 až 2022 provedena předběžná finanční kontrola uzavření dohody na služby za více než 4 a půl miliónu korun vyplacené jedné osobě. Stanoví ji totiž zákon. „Měla se zaměřit na to, zda město tyto služby ve sjednané podobě vůbec potřebovalo a zda je není možno zajistit vlastními prostředky namísto osobou bydlící na druhém konci republiky. Případné předražení těchto služeb je otázkou dalšího zkoumání,“ poukázal Ondruš s tím, že příjemce dostával měsíčně za práce konané mimo pracovní poměr desítky tisíc korun.

Městský úřad Znojmo. Ilustrační foto.
Opozice tepe vedení Znojma kvůli výplatě mluvčího. Je neobvykle vysoká, tvrdí

Současně s touto věcí dostane státní zastupitelství na stůl i oznámení, které formou tiskové zprávy předložili tři zastupitelé z politického uskupení Pro Znojmo. Město Znojmo navrhuje, aby policie prověřila oba případy. „Zastupitelé Jiří Kacetl, Alena Paulenková a Lukáš David se v tomto svém oznámení totiž vyjadřují k osobě současného vedoucího oddělení vnějších vztahů a zpochybňují správnost, účelnost a hospodárnost. Kritika se týkala jeho platu i odborné erudice,“ vysvětlil advokát Ondruš.

Poukázal na to, že podání obsahuje i některé nepravdivé informace a je nutné prověření, zda se zmiňovaní zastupitelé nedopustili trestného činu pomluvy. Deník o upozornění opozice před časem informoval. Město podle tiskové zprávy prověřuje i některé další případy.