„Koncert pořádáme letos již počtvrté. Chceme jím připomenout, že městský park nemusí být vždy jen místem, kterým člověk rychle projde při svých pochůzkách, jak to dnes zpravidla bývá," řekl předseda pořádajícího Okrašlovacího spolku Otto Bouda.

Jak dodal, zejména znojemský hlavní park byl právě pro trávení času připravený. „Byl součástí městského korza, lidé se tu o sobotách a nedělích či ve svátky procházeli, vždy tu býval i nějaký altánek, kde vyhrávaly kapely, a lidé postávali nebo si sedli na lavičky a poslouchali. Park byl místem odpočinku a byl tomu uzpůsobený," dodal Bouda.