Jaké jsou hvězdné historické okamžiky Znojma?

Je to určitě celý středověk. Docent Klíma svými nálezy na Hradišti potvrzuje, že to je velice důležitá lokalita už od úsvitu středověku. Znojmo bylo také jedním z prvních středověkých měst na Moravě. Kvetlo i v období renesance. Znamenalo na mapě Českých zemí velmi mnoho. Jeho sláva začíná ustupovat v sedmnáctém století. Pořád to bylo ale centrum. Upadne až ve dvacátém století. Najednou se ocitne na hranici mezi Českem a Rakouskem. Znojmo tak ztratilo ohromné odbytiště v Dolním Rakousku.

A naopak temné momenty města?

Jednoznačně druhá světová válka. Nejdříve Němci vyhnali české obyvatelstvo a pak Češi německé. Tím nastalo historicky nevídané přerušení kontinuity života města. Následky jsou patrny ještě dnes, i když už tento předěl začíná město pomalu překonávat. Vyměnily se dvě třetiny obyvatelstva a novým lidem hodně dlouho trvalo, než si na město a život v něm zvykli.

Jsou na Znojemsku stále bílá místa v historickém bádání?

V regionální dějinách chybí zpracovat velmi mnoho. Dobře je zmapovaný středověk. Opravdu málo ale víme o moderních dějinách. V archivu leží spousta informací, kterými se zatím nikdo nezabýval a je třeba je zpracovat. Největší dluh v tomto ohledu máme určitě vůči dvacátému století. Nevíme, co se dělo v roce 1945 při odsunu Němců. Nevíme ani, jak zde probíhal například rok 1968. Právě moderními dějinami bych se chtěl v muzeu zabývat. S ostatními odborníky máme v hlavě i projekt, který by měl v několika svazcích zmapovat celou historii Znojma.

Jaké to je pracovat jako historik ve Znojmě?

Studoval jsem v Praze. Tam jsem se zabýval velkými tématy války, studoval mírová jednání a velkou politiku. Přemýšlel jsem i o diplomatické dráze. Ve Znojmě jsem musel ze svých obzorů slevit. Ale také moje učitelská praxe mě něco naučila.