Desítky jich přišly na Základní školu Pražska. „Děti si mohly vyzkoušet již dříve zápis na nečisto. Hráli jsem si s nimi a získávali jejich důvěru,“ řekla jedna z místních učitelek Miluše Milkovová. Přístup dětí se podle ní oproti minulým letům mění. „Umí sice pracovat s počítačem, ale hůře komunikují,“ uvedla. Milkovová.

V loňském roce se podle údajů městského úřadu ve Znojmě k zápisům dostavilo zhruba tři sta šedesát dětí. „Bylo tak otevřeno devatenáct tříd. Nejvíce na základních školách Klášterní a Mládeže. Číslo je podobné již zhruba od roku 2004, i pro letošní rok proto počítáme zhruba se stejným počtem dětí,“ řekl místostarosta Marian Keremidský, který má školství na starosti.

Některým školám jde ale u zápisů doslova o přežití. Především v Mramoticích a Konicích. Je důležité, aby rodiče dětí bydlících v Konicích a Mramoticích své děti zapsali právě zde. Je to taková malá podmínka pro to, aby tyto školy mohly i nadále fungovat,“ řekl Keremidský. Město ročně platí na provoz těchto škol navíc zhruba osm set tisíc korun. „U zápisů sledujeme spíše trend. Pokud by dlouhodobě rodiče školy nevyužívali, pak bych rozhodovali o jejich zavření,“ uvedl místostarosta. Přesná čísla bude radnice znát až v pondělí.

Větší počet narozených dětí z poslední doby se tak zatím projevuje jen v mateřských školách. Tento školní rok proto město otevřelo tři nové třídy ve dvou mateřinkách. „Pokud by se ukázala i tato opatření nedostačující, musí město do budoucna počítat s vytipováním nového vhodného objektu poblíž centra města,“ dodal místostarosta.