„Cílem je výchovnou formou zmírnit projevy poruchového chování u dětí. Formou zážitků tak vychovatelé dětem ukážou alternativní volnočasové aktivity. Navzájem se lépe poznají, vybudují si vztah založený na důvěře a v neposlední řadě děti získávají i potřebné společenské, hygienické a sociální návyky,“ vysvětluje Gabriela Moltašová ze sociálního odboru Městského úřadu.

Tábor je určen pro děti ve věku osm až čtrnáct let.

Pobyty se v minulosti osvědčily. Tento rok se tábor bude konat již podesáté. Polovinu nákladů opět pokryje dotace, kterou město na uspořádání pobytu získalo od Jihomoravského kraje.