„Resuscitační přístroje se používají pokud má novorozenec po porodu problémy. Například že nedýchá, má nízkou hladinu kyslíku v krvi a v nejzávažnějších případech nedostatečnou činnost srdce a je nutné ho oživovat,“ přiblížil primář Dětského oddělení Nemocnice Znojmo Petr Bloudíček.

„Nezresuscitovat novorozence je emočně daleko více zatěžující pro personál než nezresuscitovat dospělého člověka, proto dokonalé vybavení pracoviště zvyšuje šance na záchranu těch nejmenších,“ sdělil ředitel nemocnice Martin Pavlík.

Novorozenecké oddělení je od roku 1996 nositelem titulu Baby-friendly hospital, který je na celém světě udělován těm nemocnicím, jejichž dětská, resp. novorozenecká oddělení, splní všechna kritéria stanovená WHO a UNICEF pro podporu kojení jako jedné z hlavních podmínek optimálního vývoje dítěte. Ročně se v Nemocnici Znojmo narodí přes devět set padesát dětí. Nedonošených je v průměru devadesát.

Nadační fond DĚTI NA DLANI pomáhá ke zlepšení péče o předčasně narozené děti. Na základě potřeb definovaných primáři vysoce specializovaných center pro nedonošené děti pomáhám pořizovat potřebné vybavení do těchto center a všech státních porodnických zařízení.