V regionálním týdeníku vyjádřil rozhořčení nad tím, že se běžný občan dozvídá o stavebních aktivitách radnice bez jakékoliv diskuze a většinou až tehdy, kdy už je vše rozhodnuto.

Reagoval tak na fakt, že rada města letos v září bez diskuze převzala pro další použití studii Ateliéru Tišnovka z roku 2008 na projekt oprav náměstí Jezuitského, Divišova a Svobody a přilehlých ulic Velká a Malá Michalská, Zelenářská, Kollárova a dalších. Studie je přitom místy podobně „odvážná" jako rekonstrukce Horního náměstí, která za bývalého starosty Petra Nezvedy čelila kritice veřejnosti i památkářů.

Nejen Otto Boudovi vadí nyní například zamýšlená úprava Divišova náměstí. „Architekti navrhují, aby podle nich nevhodná úprava zeleně uprostřed náměstí byla zrušena a nahrazena dlážděnou plochou z žulových kostek. Zdůvodňují to docílením intimity," podivil se ve svém článku Bouda.

Studie ze šuplíku

Reakce města na článek šéfa Okrašlovacího spolku nenechala na sebe dlouho čekat.

„O odborných záležitostech nebude nikdo diskutovat s panem Boudou přes noviny. Jednak je to, jak vidno ze zmatečného materiálu, který vyšel ve Znojemsku, neefektivní a možná i kontraproduktivní. Kdo z čtenářů, kteří dočetli do konce, ví přesně, co chtěl autor říci mnoha překotnými slovy?" tlumočila názor sociálnědemokratického vedení města mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

Šéfa Okrašlovacího spolku ale v minulých dnech podpořil opoziční zastupitel Jiří Kacetl.

„Pan starosta vytýká Otto Boudovi a také mně osobně, že jsme jako bývalí zastupitelé ODS mohli chystané projekty připomínkovat již v minulém volebním období, ale že jsme tak kdovíproč neučinili. Ideová studie Ateliéru Tišnovka řešící rekonstrukci Divišova a Jezuitského náměstí a okolí byla sice odborem rozvoje zadána již v roce 2008, její výsledná podoba však nebyla nikdy představena ani na schůzi rady města, ani na žádné z poradních komisí. Ještě nedávno jsem se domníval, že zůstala kvůli ekonomické krizi někde v šuplíku nedokončena. Nyní ji tedy radnice oprášila a bez veřejné diskuse pospíchá k hotovému projektu," popsal Kacetl.

Rekonstrukce by měla začít v roce 2014. Jak na dotaz Deníku odpověděla mluvčí města, vizualizace k tomu, jak mají náměstí a přilehlé ulice po opravách vypadat, žádné nejsou.

„Ty se zpracovávají až ve fázi projektové dokumentace, nikoliv v rámci územní studie. Studie určuje pouze rámcově, jak bude prostor řešen a je nezávazná," sdělila Pastrňáková.

V současné době je již vypsáno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, zadání a provedení stavby.