Potíže řeší například paní Jana, která neuhradila jeden nájem v městském bytě ve výši osm tisíc korun. „Pořád jsem to odkládala až mi přišel exekuční příkaz na úhradu více než šedesáti tisíc,“ zhrozila se žena, která si nepřála zveřejnit celé jméno.

Od čtvrtka má šanci se vysokých penále, připočítaných k dluhu, zbavit. Musí ale písemně požádat exekutora o zařazení do vládního projektu Milostivé léto. Má na to tři měsíce. „Musím zaplatit dlužný nájem a poplatek zhruba devět set korun. Penále mi prominou a exekuce bude zastavena,“ zjistila žena.

Dítě štěstěny. Oliver přišel na svět ve „vajíčku“.
Dítě štěstěny ve Znojmě: Oliver přišel na svět ve „vajíčku“

Formulář si stáhla na webu města Znojma, kde si přečetla i doporučený postup. Tamní úředníci už začali také jednotlivé dlužníky na možnost písemně upozorňovat. „Lidé si vše musí vyřešit sami s exekutorem, není to naše povinnost. Chceme je ale na možnost upozornit a poradit, jak mají postupovat,“ sdělil starosta Znojma Jakub Malačka.

Milostivé léto se týká těch, kteří jsou v exekuci s dluhem u státu, kraje, obce, jejich příspěvkových organizací nebo zdravotních pojišťoven. Jde o jednorázovou nabídku, kdy dlužníci mohou své resty splatit levněji. Tedy jen původní dluh bez úroků a penále.

Milostivé léto:

• Součást novely exekučního řádu umožňující dlužníkům vyrovnat závazky vůči státu a veřejnoprávním institucím.

• Dluh lze splatit bez poplatků a úroků.

• Možnost platí od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

• Dlužník musí záměr nejdřív oznámit písemně exekutorovi.

• Poté zaplatí za každý dluh jednorázový poplatek 907.50 Kč s DPH

• Pomoc nabízí znojemská radnice, formulář je ke stažení na stránkách města.

• Individuální řešení nabízí i Exekutorský úřad Znojmo.

Podle Vojtěcha Jaroše z Exekutorského úřadu Znojmo není ale zdánlivě jednoduché řešení vhodné pro všechny. Právní úprava vyvolává víc otázek, než návodů k řešení. „V textu jsou nejasnosti a bohulibý úmysl snadné pomoci nás dostává do nezáviděníhodné situace. Když zvolíme mírnější verzi řešení pro konkrétního dlužníka, což je záměr projektu, vědomě postupujeme v některých případech mimo zákon. Autor jej nezpracoval zcela zodpovědně a důsledky přenesl na exekutory,“ nastínil Jaroš.

Má zkušenosti, že u mnoha dlužníků nařízení vyvolává i pocit nespravedlnosti. To třeba když dluží ve více případech. „Je-li po něm vymáháno třeba deset nedoplatků za popelnice, musel by v Milostivém létu zaplatit paušální poplatek ve výši přes devět set korun celkem desetkrát. To by se mu oproti původnímu dluhu prodražilo zhruba o tři tisíce,“ uvedl příklad exekutor.

Špatně se podle něj lidem vysvětluje i to, že přestože splatili už vysoké částky, padly většinou na penále a úroky. Základ dluhu nesnížily. A během tří měsíců na plné uhrazení peníze mnozí neseženou. „Splátky vyplývají z nařízení vlády, my se přesto snažíme najít nejvhodnější řešení pro každého dlužníka a nevytvářet mu větší příkoří,“ uzavřel Vojtěch Jaroš.