Program Jarních dnů zdraví začíná v sobotu 10. dubna a potrvá až do neděle 25. dubna. „Nejdříve se vydáme společnou vycházku po nejhezčích místech kolem Hradiště pod vedením sportovního klubu Winners Znojmo. Trasa budou dlouhá přibližně 13 kilometrů. Pokračovat budeme cyklovýletem s trasou dlouhou 38 kilometrů, otužováním s Plaveckým klubem Znojmo, kruhovým tréninkem se Sylvou Hermanovou a sérii zakončíme pohodovým během v Podmolí pod vedením trenérky kondičního běhu Českého atletického svazu,“ nastínila Bystřická.

Letos poprvé se také mohou nechat zájemci otestovat na plodnost. „Jedním z partnerů Dnů zdraví se poprvé stala reprodukční klinika Znamed Znojmo. Ta zájemcům poskytne možnost nechat se vyšetřit zdarma na plodnost či spermiogramy, a to od 5. do 25. dubna. Objednat se bude možné telefonicky přímo na pobočce. Klinika se do programu akce také zapojí odborným webinářem k této problematice,“ dodala Bystřická.

Na každou aktivitu Jarních Dnů zdraví se musí zájemci předem registrovat. „Důvodem je možnost účastníky přímo kontaktovat v případě změny programu a také dobrá koordinace počtu osob na jednotlivých akcí dle aktuálních opatření vlády. Pokud se nám akce nepodaří uskutečnit, mohou naši příznivci brát program jako tip na aktivity, které mohou podniknout se svými blízkými,“ podotkla Bystřická.

Podrobné informace najdou zájemci na oficiální facebookové stránce města Znojma nebo na www.znojmo-zdravemesto.cz.