„Záleží nám na tom, aby trať zůstala zachovaná, proto jsme na hody objednali zvláštní vlak a brzy raději objednáme další na příští rok. Z Hrušovan vlaky pojednou v půl deváté ráno a v půl páté odpoledne, z Hevlína se budou vracet čtrnáct minut po deváté ráno a páté odpoledne," pozval zájemce o nostalgickou jízdu starosta Jiří Dohnal.

Státní správci železniční sítě, kteří mohou navrhnout prodej, převod nebo zrušení a likvidaci nyní nevyužívané trati, mluví teď o její budoucnosti poměrně zdrženlivě. „Trať je nyní bez pravidelné objednávky osobní dopravy, je v provozuschopném stavu a udržovaná. Do konce platného grafikonu jsou na ní v této chvíli objednané dva zvláštní vlaky. O dalším osudu trati se bude rozhodovat v okamžiku, kdy bude jasné, že tento stav, tedy absence objednávky osobní dopravy, je konečný," uvedl Marek Illiaš z generálního ředitelství Správy železniční dopravní cesty.

Podle předsedy Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě Martina Kouřila souvisí postoj správců železnic s nynější politickou situací. „Máme vládu v demisi, budou zřejmě předčasné volby, proto státní organizace s majetkovými a dalšími záležitostmi čekají na novou vládu. Podle našich informací ale mezitím pokračují přípravné práce podle pravidel nastavených minulou vládou, tratě se tedy oceňují a chystají k prodeji nebo případně poté k nabídnutí krajům či obcím," uvedl Kouřil.

O trati budou brzy znovu jednat i hevlínští zastupitelé. „Poradí se, zda přece jen nepřipravit žádost o převod trati na obec. Budeme mít hosty, kteří nám představí možnosti získávání dotací na údržbu. Vše uvážíme a rozhodneme o dalším postupu," naznačil starosta Dohnal. Obec prozatím převzala jen nádražní budovu, od snah o získání trati představitele Hevlína odrazují možné náklady na údržbu.

Předseda Kouřil postoj Hevlínských oceňuje a chápe. „Vítáme, že obec o převodu uvažuje, bude dobré projednat všechny aspekty, které s tím souvisí. Máme v této věci zkušenosti z Jemnice, kde se město už dva roky aktivně snaží o získání trati do Moravských Budějovic. Současně proto víme, že žádná obec logicky nepůjde do akce, u které nevidí na konec a například neví, zda a jaký bude mít přístup k dotacím na údržbu," vysvětloval Kouřil.

Současně zdůraznil, že trať do Hevlína stojí za zachování. „Prozatím může sloužit příležitostné nebo rekreační dopravě, třeba i provozu drezín. Důležité je, aby nebyla zlikvidována. Pořád je šance, že se časem změní dopravní politika kraje a státu, která obrátí větší pozornost k železnici. V případě Hevlína jde také o udržení naděje na obnovení spojení do Rakouska, které by mohly využít například firmy na obou stranách hranice k nákladní dopravě po kolejích," doplnil předseda.

Naději na obnovení trati do Rakouska připomněl i starosta Dohnal. „Pořád věřím, že se na to jednou najdou peníze a trať do Laa stát dostaví. Silnice jsou přeplněné a dráha se pro nákladní dopravu přímo nabízí. Máme s rostoucí zátěží sami zkušenost. Od vstupu republiky do schengenského systému jezdí přes obec a bývalý hraniční přechod hodně kamionů," připomněl starosta.