Anna Gigimovová je bývalá dlouholetá starostka Vedrovic na Moravskokrumlovsku. Skutečnost, že prací pro svoji vesnici žije stále, dnes potvrzuje také tím, že aktivně píše kroniku obce. Dlouhé roky však kronikáře marně sháněla.

„Starostovala jsem dvacet let a po celou dobu jsem marně hledala kronikáře. Není to vůbec jednoduché. Kronikář musí mít určité schopnosti pro tuto práci, musí ovládat jazyk, musí v dané obci žít a znát ji. Tato práce je navíc poměrně časově náročná. Kronikář by měl být určitou osobností. Kronika je jakýmsi svědomím obce. Znát svoji minulost, své předky je pro život každého člověka nesmírně důležité,“ zamyslela se Gigimovová.

Dobrý kronikář podle bývalé starostky nejenže zaznamenává události ze současnosti, ale sbírá i informace z minulosti. „Po dvacet let jsem střádala archiv. Mám teď tolik materiálů, že je asi nezpracuji do konce života. Nyní se snažím pravidelně seznamovat místní lidi s tím, co jsem zaznamenala,“ svěřila se kronikářka.

Dodala, že práci dělá prakticky dobrovolně a ve svém volném čase. „Kroniku musí obce vést ze zákona. Dnes platí, že kronikář je zaměstnancem obce, která by s ním měla mít dohodu. Zatím ale není nikde stanoveno, jak by měl být za svoji práci odměňován. Je to tedy na dohodě mezi kronikářem a vedením obce. Osobně jsem moc ráda, že mi naši zastupitelé dali možnost naši kroniku psát,“ doplnila Gigimovová.

Ne všude se však daří kroniku psát. Už asi rok hledají kronikáře v Kubšicích. „Je to opravdu problém. Jde o činnost, která musí být neustálá a intenzivní. Myslím si, že to není ani tak o odměně za práci. Kronikář prostě musí mít k dané obci vztah. My zatím postupně zaznamenáváme dění v naší vsi, takže věřím, že až někoho najdeme, může události v Kubšicích jednoduše dopsat zpětně,“ přiblížila starostka Kubšic Lenka Paráková.

Prakticky žádné záznamy o životě ve vesnici nemají v nedalekém Kadově. „U nás kronikář snad nikdy nebyl. Nabízela jsem lidem tuhle práci. Mladí ale o to nemají zájem, u starších je problém třeba v tom, že musí znát gramatiku a mít úhledné písmo,“ Obavy z postihu, že nenaplňuje literu zákona, nemá. „Kde mám takového člověka vzít? Zákon může být, jaký chce, ale kde nic není, tak není,“ konstatovala starostka Kadova Marie Vodičková.

Kronika by měla obsahovat všechny nejdůležitější události v dané obci. „Od činnosti obecního zastupitelstva, přes kulturu ve vesnici, náboženský život, údaje o obyvatelích, které nejsou v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů až po podíl společenských organizací na kulturně-společenském životě,“ přiblížil dlouholetý kronikář v Hlubokých Mašůvkách Zdeněk Adámek.

Informace získává jak osobní účastí na akcích, tak například z médií. „Na akce jako třeba masopust chodím i s fotoaparátem a dokumentuji je. Ročně pořizuji stovky snímků. Sleduji i regionální tisk. Vystřihuji texty a přikládám je do kroniky jako pří- lohu. O kroniku pečuji denně. Jsem v důchodu, takže čas pro tuto práci mám. Obec mne za práci kronikáře symbolicky platí,“ doplnil Adámek. Kroniky, které jsou již zaplněné informacemi, shromažďuje státní archiv ve Znojmě. „Jeden výtisk kroniky dáváme do znojemského archivu, jeden necháváme na obci a třetí výtisk dáváme do obecní knihovny, kde si místní mohou v kronice číst,“ uzavřel známý kronikář z Hlubokých Mašůvek.