Slovy však demonstroval problém, s nímž se tamní potýkají. Na třídících linkách se už jejich odpadem probírat nechtějí. „V poslední době jsme obdrželi stížnosti z třídící linky plastů na kvalitu navezené suroviny. Je velmi znečištěný nebo se v něm vyskytují složky, které v něm nemají co dělat. Pracovníci pak mají velmi ztíženou práci,“ uvedl starosta obce Luděk Müller.

Obyvatele vyzval k nápravě i na webu obce. V důsledku zvyšujících se nákladů na likvidaci odpadu a komplikacím při třídění by se tak totiž mohli dočkat i vyšších poplatků. „V současné době je už nelehké zajistit pro plast odběratele. Třídící linky mají omezenou kapacitu. Nevhodné třídění se významně prodražuje, což by se mohlo projevit i na výši poplatku,“ zdůraznil starosta.

Strachotičtí musí už totiž plasty vozit až do více než šedesát kilometrů vzdálených Hustopečí. „Pokud by však problémy přetrvávaly, mohlo by dojít k tomu, že nám je přestanou brát i tam,“ obával se Müller.

V obci lidé platí ročně pět set korun za osobu, radnice však svoz dotuje. Podle zákona může ale požadovat po obyvatelích až dvanáct set korun.

Problémy s likvidací plastu potvrdil i šéf svozové společnosti KJ odpady Jan Klíčník z Tasovic. „Kamkoliv zavoláme, mají narváno. Všude jsou zahlceni plasty, musíme tak jezdit do vzdálených míst,“ poukázal na zvyšující se náklady na dopravu.

Odpadového Oskara za vzorné třídění naopak čerstvě získali obyvatelé v Rostěnicích - Zvonovicích na Vyškovsku, Uherčicích na Břeclavsku neb Kyjově na Hodonínsku. Zaujaly první příčky ve svých kategoriích podle počtu obyvatel.

Soutěž Odpadový Oskar pořádal spolek Arnika letos po sedmé. Snahou je upozornit na potřebu zodpovědného nakládání s odpady a zároveň obce motivovat ke snižování množství směsného odpadu. „Mnohem důležitější než plnění legislativních cílů je naše chování k planetě. Lidi motivuje například systém plateb za skutečný objem vyhozeného odpadu, nižší frekvence svozu, desítky tisíc separačních nádob, re-use centra a další. Aby lidé do černých popelnic vyhazovali co nejméně odpadu, který by jinak skončil na skládce nebo ve spalovně,“ zdůraznil Milan Havel z Arniky.

Podle něj se vítězným obcím podařilo udržet vynikající výsledky i během pandemie Covid-19. „Zatímco v řadě měst produkce směsných odpadů rostla,“ srovnával Havel.