„Oficiální vyjádření ještě na obecní úřad nedorazilo, ale z informací, které jsme získali, víme, že náš projekt obdržel od hodnotící komise velmi vysoké hodnocení. Do rozpočtu na příští rok proto již plánujeme zařadit tři miliony korun našeho podílu, abychom mohli projekt uskutečnit,“ uvedl starosta Dobšic Jaroslav Jenšovský.

Jak vysvětil, hlavním cílem projektu je výrazně omezit množství zeleného odpadu, který musí obec odvážet na skládku, či nově do kompostárny v Únanově. „V ideálním případě bychom k uložení vozili prakticky jen posekanou trávu či listí z veřejných prostranství. Kompostéry totiž zapůjčíme zdarma do domácností. Doufáme, že biologický odpad začnou poctivě separovat a vzniklý kompost využijí například na svých zahrádkách,“ dodal Jenšovský.

Únanovskou kompostárnu obec přesto využije. „Je to samozřejmě užitečný projekt. Na zastupitelstvu bude brzy projednávat smlouvu o jejím využití. Chceme se ale současně přičinit o to, abychom tam vozili jen nezbytné množství odpadu,” uvedl Jenšovský.

Zájem o kompostéry si obec již ověřovala. „Ohlas na dotazníky vložené do zpravodaje byl dobrý a lidé se od té doby i ptají, kdy s projektem začneme, aby mohli kompostéry začít využívat. Doufám, že to bude již napřesrok,“ doplnil starosta.